Pomocník systému OBERON
Ako spracovať mzdu pri trvalom prac. pomere a súčasne dohode

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > Ako spracovať mzdu pri trvalom prac. pomere a súčasne dohode

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie, ako postupovať pri spracovaní mzdy pracovníkovi, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer a súčasne na dohodu.

Základné informácie

  1. Ak pracovník pracuje na trvalý pracovný pomer a súčasne v danom období (mesiaci) v organizácii pracoval aj na dohodu, je potrebné, aby mal vytvorené dva pracovné pomery (jeden ako pracovník v trvalom pracovnom pomere a druhý ako pracovník na dohodu). Postup vytvorenia pracovného pomeru je popísaný v téme Zaradenie pracovníka do evidencie.
  2. Po vytvorení pracovných pomerov možno pracovníkovi spracovať mzdu, pričom nie je dôležité, ktorá mzda (z ktorého pracovného pomeru) bude spracovaná ako prvá.
Príbuzné témy