Pomocník systému OBERON
Spracovanie dochádzky do miezd

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Začíname pracovať > Spracovanie dochádzky do miezd

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike spracovania dochádzky do výpočtu miezd.

Základné informácie

Pre spracovanie miezd je Pracovný kalendár dôležitý aj vtedy, keď sa dochádzkový terminál nepoužíva. Z pracovného kalendára (plánu) sa vypočítavajú hodiny práce v nočnej zmene, práce v sobotu a nedeľu a pod. Následne je možné automaticky vypočítať príplatky za tieto dni (hodiny).
Príbuzné témy