Pomocník systému OBERON
Prihlásenie pracovníka do štátnych inštitúcií

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Prihlásenie pracovníka do štátnych inštitúcií

Pracovníka, ktorý bol zaevidovaný v knihe Pracovníci a bol mu vytvorený pracovný pomer v knihe Pracovné pomery pracovníkov, je potrebné nahlásiť do štátnych inštitúcií - tak do Sociálnej poisťovne (Registračný list FO), ako aj zdravotnej poisťovne (Hromadné oznámenie o zmene platiteľa). Táto téma Pomocníka obsahuje postupy vytvorenia výkazov do oboch inštitúcií. 

Postup vytvorenia výkazu do Sociálnej poisťovne

 1. V ponuke Mzdy vyberte položku Dokumenty a výkazy pracovníkov.
 2. Otvorí sa evidencia Dokumenty a výkazy pracovníkov. Stlačte tlačidlo Nový - Súhrnný dokument.
 3. Otvorí sa sprievodca, zvoľte typ dokumentu Sociálna poisťovňa - Registračný list FO.
 4. Výkaz sa neposiela len za jedného pracovníka, ale súhrnne, preto v ďalšom kroku zadajte rozsah dátumov, za ktoré sa majú príslušné zmeny načítať, napr. od posledného zaslania. Do výkazu sa automaticky načítajú údaje o novom pracovníkovi prijatom do pracovného pomeru, ale zároveň aj zmeny u iných pracovníkov.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nový dokument.
 6. Otvorí sa formulár Dokument - v záložke Dokument sa nachádza zoznam udalostí, ktoré nastali za zvolené obdobie a podliehajú oznámeniu. Tu je možné v prípade potreby údaje upraviť, prípadne aj doplniť nový riadok (tlačidlo Nový).
 7. Stlačením tlačidla OK sa výkaz uloží.
 8. V knihe Dokumenty a výkazy pracovníkov stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Exportovať dokument.
 9. Otvorí sa sprievodca exportom dokumentu pre Sociálnu poisťovňu. Zadajte umiestnenie súboru.
 10. Export údajov dokumentu sa vykoná stlačením tlačidla Dokončiť.
 11. Export sa realizuje formou textového súboru, ktorý sa ukladá na pevný disk počítača do adresára C:/OBERON/_CompanyDocuments/NazovFirmy/Rok/Mzdy/DokumentyVykazyPracovnici.
 12. Názov vytvoreného súboru: SP_RegistracnyList_2023-07-16_12-35.xml, kde 2023-07-16 je dátum vytvorenia výkazu, 12-35 je čas vytvorenia výkazu.
 13. Na odoslanie výkazu elektronickou formou do Sociálnej poisťovne je potrebné získať registračné údaje na jej webových stránkach.
Obrázok č. 1:  Formulár Registračný list FO

Postup vytvorenia výkazu do zdravotnej poisťovne

 1. V ponuke Mzdy vyberte položku Dokumenty a výkazy pracovníkov.
 2. Otvorí sa evidencia Dokumenty a výkazy pracovníkov. Stlačte tlačidlo Nový - Súhrnný dokument.
 3. Otvorí sa sprievodca, zvoľte typ dokumentu Zdravotná poisťovňa - Hromadné oznámenie.
 4. Výkaz sa neposiela len za jedného pracovníka, ale súhrnne, preto v ďalšom kroku zadajte rozsah dátumov, za ktoré sa majú príslušné zmeny načítať, napr. posledných 8 dní. Do výkazu sa automaticky načítajú údaje o novom pracovníkovi prijatom do pracovného pomeru, ale zároveň aj zmeny u iných pracovníkov.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nový dokument.
 6. Otvorí sa formulár Dokument - v záložke Dokument sa nachádza zoznam udalostí, ktoré nastali za zvolené obdobie a podliehajú oznámeniu. Tu je možné v prípade potreby údaje upraviť, prípadne aj doplniť nový riadok (tlačidlo Nový).
 7. Stlačením tlačidla OK sa výkaz uloží.
 8. V knihe Dokumenty a výkazy pracovníkov stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Exportovať dokument.
 9. Otvorí sa sprievodca exportom dokumentu pre Sociálnu poisťovňu. Zadajte umiestnenie súboru.
 10. Export údajov dokumentu sa vykoná stlačením tlačidla Dokončiť.
 11. Export sa realizuje formou textového súboru, ktorý sa ukladá na pevný disk počítača do adresára C:/OBERON/_CompanyDocuments/NazovFirmy/Rok/Mzdy/DokumentyVykazyPracovnici.
 12. Názov vytvoreného súboru: ZP_OznamenieZmenyPlatitela_20231207_0928_2434.601, kde 20231207 je dátum vytvorenia výkazu, 0928 je xxxx, 2434 je kód poisťovne.
 13. Na zasielanie výkazov elektronickou formou je potrebné získať registračné údaje na webových stránkach zdravotných poisťovní, ktoré prideľujú registračné údaje (prihlasovacie meno a heslo) na zasielanie exportovaných údajov.
Pri zasielaní výkazu sa zasielajú aj iné zmeny, napr. nemocenské, OČR, iné neprítomnosti a pod.
Príbuzné témy