Pomocník systému OBERON
Stravné lístky

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Praktické rady > Stravné lístky

Základné informácie

Postup zadania stravných lístkov

Zamestnávateľ poskytuje stravné lístky v hodnote 4 €, pričom príspevok zamestnávateľa je 2,2 € a príspevok zamestnanca je 1,8 € (príspevok zo sociálneho fondu neposkytuje). Príspevok zamestnávateľa sa zadáva ako Náhrada, príspevok zamestnanca ako Zrážka. Následne je uvedený postup, ako zadať príspevky zamestnávateľa aj zamestnanca. 

 1. V ponuke Mzdy vyberte položku Pracovné pomery pracovníkov.
 2. Vyberte pracovníka, stlačte tlačidlo Oprava.
 3. Otvorí sa formulár Pracovný pomer pracovníka, v záložke Zrážky stlačte tlačidlo Nový.
 4. Stlačte tlačidlo výberu  a vyberte predkontáciu 705 - Stravné lístky.
 5. Zadajte mesiac, od ktorého sa bude zrážka zo mzdy sťahovať.
 6. Vyberte tarifu:
     - čiastka - zadajte čiastku, ktorá bude pevne daná, napríklad 120 €,
     - čiastka na deň - zadajte hodnotu stravného lístka, celková hodnota sa vypočíta ako počet odpracovaných hodín*hodnota (hodnota sa bude automaticky meniť v závislosti od neprítomností v práci),
     - čiastka na počet - zadajte hodnotu stravného lístka, celková hodnota sa vypočíta ako počet pracovných dní*hodnota.
 7. Spôsob úhrady zvoľte V prospech firmy.
 8. Uložte zrážku, zrážka sa bude zobrazovať pri tvorbe miezd v záložke Zložky mzdy. V prípade, že pracovníkovi už bola vygenerovaná mzda, je potrebné mzdu opätovne vygenerovať (Tvorba miezd, tlačidlo Možnosti).

Zrážku Stravné je možné zadať aj pomocou čísla predkontácie, a to takto: 1.8*22*705, teda SUMA*POČET DNÍ*ČÍSLO PREDKONTÁCIE.

Príbuzné témy