Krok za krokom s novým rokom

Prechod zo starého do nového roku je obdobím, ktoré si tradične vyžaduje zvýšenú pozornosť používateľov OBERON-u. Na to, aby ho bolo možné bezproblémovo zvládnuť, však stačí urobiť len niekoľko jednoduchých krokov. Tí, ktorí ich dodržia, sa vyhnú zbytočnému stresu a zároveň výrazne odbremenia naše telefonické centrum podpory v jednom z najhektickejších období roka.

Zmena spracovávaného obdobia

Spracovávané obdobie v systéme OBERON spravidla predstavuje kalendárny rok, v ktorom účtovná jednotka pracuje. Jeho správne nastavenie má vplyv na zobrazovanie záznamov, resp. na prácu so záznamami v danom účtovnom období.

Samotné nastavenie spracovávaného obdobia súvisí predovšetkým s licenčnými právami. V prípade, že je nastavené obdobie iné ako to, na ktoré je zakúpená licencia, program sa správa ako bez licencie. O aktuálnom spracovávanom období program používateľa informuje v stavovom riadku v dolnej časti obrazovky.

Spracovávané obdobie sa eviduje pre každého používateľa zvlášť. S tým súvisí možnosť jeho zmeny viacerými spôsobmi:

  • rýchla zmena – len pre aktuálne prihláseného používateľa,
  • pomocou sprievodcu – hromadne pre viacerých používateľov.

Rýchla zmena

Na vykonanie zmeny spracovávaného obdobia rýchlou zmenou kliknite pravým tlačidlom myši na aktuálny rok a vyberte položku Zmeniť na nasledujúce obdobie (Obrázok č. 1).

Obrázok č. 1: Zmena spracovávaného obdobia pre aktuálne prihláseného používateľa

Zmena pomocou sprievodcu

Vykonanie zmeny spracovávaného obdobia hromadne pre viacerých používateľov je dostupné v ponuke Firma, Obdobie, Zmena spracovávaného obdobia (Obrázok č. 2). Tento spôsob zahŕňa aj možnosť nastaviť každému používateľovi rôzne obdobie, napr. skladníci pracujú v aktuálnom období a účtovníčka ešte v predchádzajúcom.

Obrázok č. 2: Zmena spracovávaného obdobia pomocou sprievodcu

Import účtovného rozvrhu a predkontácií

V OBERON-e sa účtovný rozvrh (len v podvojnom účtovníctve) a predkontácie evidujú pre každý účtovný rok samostatne (zmeny v predkontáciách v aktuálnom účtovnom období neovplyvnia predkontácie v inom účtovnom období). Z tohto dôvodu je potrebné účtovný rozvrh a predkontácie do nového účtovného obdobia zakaždým naimportovať (pomocou sprievodcu v ponuke Účtovníctvo, Účtovný rozvrh, tlačidlo Možnosti).

Obrázok č. 3: Import účtovného rozvrhu a predkontácií

Colný sadzobník

Keďže sa colný sadzobník do nového účtovného obdobia automaticky neprenáša, je ho potrebné naimportovať manuálne, a to pomocou sprievodcu dostupného v ponuke Sklad, Skladové karty, tlačidlo Nový/Oprava, záložka Doplň. údaje. Import sa spravidla vykonáva z predchádzajúceho účtovného obdobia. V prípade zmien v colnom sadzobníku je ho však potrebné naimportovať priamo z databázy colného úradu. V ponuke je aj možnosť importu z iného účtovného obdobia, prípadne z inej firmy (databázy OBERON).

Obrázok č. 4: Import colného sadzobníka

Registratúrny plán

Tí používatelia, ktorí používajú modul CRM a registratúra, by nemali zabudnúť na import registratúrneho plánu (pomocou sprievodcu v ponuke Registratúrny plán, tlačidlo Možnosti). Na výber majú viacero spôsobov importu – z predchádzajúceho obdobia, z inej firmy alebo podľa preddefinovaného registratúrneho plánu podľa charakteru spoločnosti (obchodná spoločnosť, živnostník, obecný úrad). Pri importe registratúrneho plánu sa aktuálny registratúrny plán (v aktuálnom účtovnom období) nevratne prepíše.

Obrázok č. 5: Import registratúrneho plánu

Členenie dokladov

V prípade, že vo svojej firme využívate Členenie dokladov, upozorňujeme, že Doklady sa členia pre každý účtovný rok zvlášť. Ak si želáte preniesť členenie z predchádzajúceho obdobia, môžete tak urobiť v ponuke Firma, Členenie, tlačidlo Možnosti.

Obrázok č. 6: Import členenia z predchádzajúceho účtovného obdobia

Inventarizácia

Kvôli preukázateľnosti účtovníctva je účtovná jednotka povinná vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov k dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Neodkladnou povinnosťou je aj fyzická inventúra v sklade.

Viac informácií o inventúre v sklade získate v Pomocníkovi OBERON.

Účtovná závierka účtovného denníka

Účtovná závierka sa vykonáva až po kompletnom spracovaní predchádzajúceho účtovného obdobia, t. j. nemusí byť vykonaná ihneď pri prechode do nového kalendárneho roka. Účtovnú závierku je možné kedykoľvek zrušiť, následne pokračovať v účtovaní v predošlom účtovnom období a potom účtovnú závierku zopakovať.

V podvojnom účtovníctve účtovná závierka pozostáva z prevodov zostatkov účtov na účty 702 a 710 a súčasne sa vykoná otváranie účtov v nasledujúcom účtovnom období z účtu 701. Účtovnú závierku vykoná program tak, že automaticky pridá potrebné účtovné zápisy do účtovného denníka. Ak sa účtovná závierka vykoná, možno ju opätovným spustením tohto sprievodcu zrušiť a prípadne účtovať ďalej v účtovnom období, v ktorom už bola účtovná závierka vykonaná.

Obrázok č. 7: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

V jednoduchom účtovníctve účtovná závierka umožňuje vykonať prevod počiatočných stavov pokladní a bankových účtov do peňažného denníka v novom spracovávanom období. V tomto novom období program automaticky pridá do peňažného denníka nové zápisy s kódom účtovného pohybu Počiatočný stav podľa príslušných bankových účtov a pokladní. Hodnoty počiatočných stavov sa budú rovnať koncovým stavom pokladní alebo bankových účtov z predchádzajúceho účtovného obdobia.

Obrázok č. 8: Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Objednávka licencie na rok 2021

Používatelia systému OBERON i noví záujemcovia, ktorí chcú používať OBERON v roku 2021, si môžu predĺžiť, resp. objednať novú licenciu každý pracovný deň už od 1.12.2020. Postup pri predĺžení aj objednávke licencie, resp. multilicencie je rovnaký a je podrobne spracovaný v Pomocníkovi OBERON.

Obrázok č. 9: Sprievodca objednávkou licencie (v ponuke Servis, Licenčné práva)

Postup objednania licencie je k dispozícii aj vo videonávode Licenčné práva.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

Priama tlač na bonovacej tlačiarni

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť