Pomocník systému OBERON
Recyklačný poplatok pri predaji elektrozariadení

Základné informácie

Nastavenie v OBERON-e

Údaj o recyklačnom poplatku je možné v OBERON-e zadať priamo na skladovej karte ako text, a to v jednom z týchto dvoch polí:

Ďalšie informácie získate v článku http://exalogic.sk/tipy-a-triky-recyklacny-poplatok-pri-predaji-elektrozariadenia/.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018