Pomocník systému OBERON
Recyklačný poplatok pri predaji elektrozariadení

Základné informácie

Nastavenie v OBERON-e

Údaj o recyklačnom poplatku je možné v OBERON-e zadať priamo na skladovej karte ako text, a to v jednom z týchto dvoch polí:

Ďalšie informácie získate v článku na internete Receklačný poplatok pri predaji elektrozariadenia.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018