Pomocník systému OBERON
Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Euro-150i/o v režime on-line > Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o registračnej pokladnici Euro-150i/o vo funkcii fiškálnej tlačiarne prepojenej počas predaja s počítačom (tzv. režim on-line). Pokladnica je podporovaná aj v režime off-line (počas predaja nepripojená k počítaču) - viac informácií v téme Pokladnica Euro-150i/oZariadenie je v oboch režimoch podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru.

Základné informácie

Zariadenie sa inštaluje v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia, tlačidlo Pridať. Viac informácií k inštalácii zariadenia získate v téme Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line - inštalácia.

Obrázok č. 1: Pokladnica Euro-150i/o Flexy BAT Plus

Porovnanie jednotlivých podporovaných fiškálnych zariadení je dostupné v téme Podporované registračné pokladnice.
Príbuzné témy