Pomocník systému OBERON
Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Euro-150i/o v režime on-line > Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o registračnej pokladnici Euro-150i/o podporovanej vo funkcii fiškálnej tlačiarne prepojenej počas predaja s počítačom (tzv. režim on-line). Pokladnica je podporovaná aj v režime off-line (počas predaja nepripojená k počítaču) - viac informácií v téme Pokladnica Euro-150i/o.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Pokladnica Euro-150i/o Flexy BAT Plus

Porovnanie jednotlivých podporovaných eKasa zariadení je dostupné v téme Podporované registračné pokladnice.
Príbuzné témy