Pomocník systému OBERON
Pokladnica Euro-150i/o

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice > Euro-150i/o v režime off-line > Pokladnica Euro-150i/o

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o registračnej pokladnici Euro-150i/o vo funkcii registračnej pokladnice nepripojenej počas predaja k počítaču, t. j. v režime off-line. Pokladnica je podporovaná aj v režime on-line ako fiškálna tlačiareň počas predaja prepojená s počítačom - viac informácií v téme Pokladnica Euro-150i/o v režime on-lineZariadenie je v oboch režimoch podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru.

Základné informácie

Zariadenie sa inštaluje v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia, tlačidlo Pridať. Viac informácií k inštalácii zariadenia získate v téme Pokladnica Euro-150i/o - inštalácia.

Obrázok č. 1: Pokladnica Euro-150i/o Flexy BAT Plus

Ďalšie informácie

Technická špecifikácia

Pripojenie na internet: WiFi
Počet tovarových položiek: 2000 (Flexy STD/BAT), 10000 (23000) (Plus)
Počet tovarových skupín (DPT): 20
Počet pokladníkov: 10
Práva pokladníkov: prístup do režimov X, Z, T, P a práva na operácie Storno, Vrátenie, Prirážka/Zľava
Počet úrovní DPH: 7
Počet znakov v názve PLU: - (Flexy STD), 42 (Flexy BAT/Plus)
Horné textové logo: 11 riadkov (z toho 2 riadky pre IČ a DKP)
Dolné textové logo: 9 riadkov
Počet znakov v riadku loga: 42
Veľké a malé, zvýraznené, zvláštne znaky: áno
Jazyk programovania: SK
Jazyk na účtenkách: SK
Jazyk na uzávierkach: SK
Uzávierky: denné, intervalové, PLU, DPT, pokladníkov, flash, zásuvky
Tréningový režim: áno
Pamäťová karta: nie
Displej účtujúceho: 2x 16 znakov, alfanumerický s podsvietením
Displej zákazníka: 10-miestny segmentový s podsvietením
Základná klávesnica: programovateľná, 39 klávesov
Rozšírená klávesnica: nie
Rozmery (Š x V x H): 340 x 120,5 x 253,5 mm
Hmotnosť: 1,66 kg
Priemerná rýchlosť tlače: 15 riadkov/s
Šírka pásky: 57 mm
Spôsob výmeny pásky: drop-in
Maximálny návin pásky: 55 mm
Tlač EAN kódov: nie
Adaptér: 100-240 V / 9 V DC, 3 A
Akumulátor: nie
Spotreba energie: max. 27 W
Komunikačné rozhranie: 1x USB, 1x RS-232 (2x voliteľné) (Flexy STD/BAT), 1x USB, 2x RS-232, 1x LAN (Flexy Plus)
Konfigurácia LAN parametrov cez webové rozhranie: nie (Flexy STD/BAT), áno (Flexy Plus)
Komunikačné protokoly ATOS NVIS + Verifon (Tatra banka, ČSOB): áno
Typy externých displejov: DTV displej 2x 20 VFD | Displej ED-2500
Farba: svetlá
Obsah balenia: hlavné zariadenie, záručný list, 1 ks termopásky, adaptér

Príbuzné témy