Pomocník systému OBERON
Pokladnica Euro-150i/o - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice (eKasa) > Euro-150i/o v režime off-line > Pokladnica Euro-150i/o - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu registračnej pokladnice Euro-150i/o v režime off-line (počas predaja pripojená k počítaču).

Pripojenie zariadenia

Zariadenie sa napája pomocou sieťového adaptéra a pripája sa k počítaču pomocou USB kábla. 

Nastavenia pokladnice

Nastavenia v OBERON-e

 1. Pripojte registračnú pokladnicu pomocou USB kábla k počítaču. Uistite sa, že máte nainštalovaný EURO - ovládač pre virtuálny COM port.
 2. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Registračná pokladnica, model Euro 150 (eKasa), zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia vyberte správny komunikačný port. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Detegovať;
  - v záložke Nastavenia zadajte kód pokladnice eKasa klient;
  - v záložke Sklad vyberte sklad, s ktorým má pokladnica pracovať, cenovú hladinu a v prípade, že používate receptúry a chcete aby boli zo stavu zásob odpísané jednotlivé zložky týchto receptúr, začiarknite voľbu Reštauračná pokladnica.
 5. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie registračnej pokladnice Euro 50 (eKasa) a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 6. Inštalácia registračnej pokladnice je ukončená.
Obrázok č. 1: Nastavenie komunikácie s registračnou pokladnicou Euro-150i/o v režime off-line

 

Systém OBERON je určený predovšetkým na zápis tovarových položiek do pokladnice a čítanie informácií o predaji. Naprogramovanie textov loga účtenky, nastavenie daňových hladín pokladnice a pod. je potrebné vykonať priamo na pokladnici.
Príbuzné témy