Pomocník systému OBERON
Pokladnica Euro-150i/o - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice (eKasa) > Euro-150i/o v režime off-line > Pokladnica Euro-150i/o - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu registračnej pokladnice Euro-150i/o v režime off-line (počas predaja pripojená k počítaču).

Pripojenie zariadenia

Zariadenie sa napája pomocou sieťového adaptéra a pripája sa k počítaču pomocou USB kábla. 

Nastavenia pokladnice

Nastavenia v OBERON-e

  1. Pripojte registračnú pokladnicu pomocou USB kábla k počítaču. Uistite sa, že máte nainštalovaný EURO - ovládač pre virtuálny COM port.
  2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Registračná pokladnica, model Euro 150 (eKasa), zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
    - v záložke Komunikácia vyberte správny komunikačný port. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Detegovať;
    - v záložke Sklad vyberte sklad, s ktorým má pokladnica pracovať, cenovú hladinu a v prípade, že používate receptúry a chcete, aby boli zo stavu zásob odpísané jednotlivé zložky týchto receptúr, začiarknite voľbu Reštauračná pokladnica.
  5. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie registračnej pokladnice Euro 50 (eKasa) a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
  6. Inštalácia registračnej pokladnice je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Obrázok č. 1: Nastavenie komunikácie s registračnou pokladnicou Euro-150i/o v režime off-line

 

Systém OBERON je určený predovšetkým na zápis tovarových položiek do pokladnice a čítanie informácií o predaji. Naprogramovanie textov loga účtenky, nastavenie daňových hladín pokladnice a pod. je potrebné vykonať priamo na pokladnici.
Príbuzné témy