Pomocník systému OBERON
Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > Euro-150i/o v režime on-line > Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu registračnej pokladnice Euro-150i/o v režime on-line (počas predaja pripojená k počítaču).

Pripojenie zariadenia

Zariadenie sa napája pomocou sieťového adaptéra a pripája sa k počítaču pomocou USB kábla. 

Nastavenia pokladnice

Nastavenia v OBERON-e

 1. Pripojte registračnú pokladnicu pomocou USB kábla k počítaču. Uistite sa, že máte nainštalovaný EURO - ovládač pre virtuálny COM port.
 2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Fiškálne zariadenie, zadajte názov pokladnice, vyberte model Elcom Euro-150 On-Line (eKasa) a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia vyberte správny komunikačný port. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Detegovať;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.);
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať hlavičku pokladničného dokladu;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Každú pokladnicu definovanú v systéme OBERON je potrebné priradiť k určitému predajnému miestu. Ďalšie dôležité nastavenia sú Režim predaja, Režim zobrazenia a Vytváranie skladových pohybov. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 5. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie fiškálneho zariadenia Elcom Euro-50 On-Line (eKasa) a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 6. Inštalácia registračnej pokladnice je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Obrázok č. 1: Nastavenie komunikácie s registračnou pokladnicou Euro-150i/o v režime on-line

Systém OBERON je určený predovšetkým na zápis tovarových položiek do pokladnice a čítanie informácií o predaji. Naprogramovanie textov loga účtenky, nastavenie daňových hladín pokladnice a pod. je potrebné vykonať priamo na pokladnici.
Príbuzné témy