Pomocník systému OBERON
Pokladnica Euro-50i/o - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice > Euro-50i/o v režime off-line > Pokladnica Euro-50i/o - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu registračnej pokladnice Euro-50i/o (resp. Euro-50/o) v režime off-line (počas predaja nepripojená k počítaču).

Pripojenie zariadenia

Zariadenie sa napája pomocou sieťového adaptéra a pripája sa k počítaču pomocou mini USB kábla. 

Nastavenia pokladnice

Nastavenia v OBERON-e

  1. Pripojte registračnú pokladnicu pomocou mini USB kábla k počítaču. Uistite sa, že máte nainštalovaný EURO - ovládač pre virtuálny COM port.
  2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Registračná pokladnica, zadajte názov pokladnice, vybete model Euro 50 (eKasa) a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
    - v záložke Komunikácia vyberte správny komunikačný port. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Detegovať;
    - v záložke Sklad vyberte sklad, s ktorým má pokladnica pracovať, cenovú hladinu a v prípade, že používate receptúry a chcete aby boli zo stavu zásob odpísané jednotlivé zložky týchto receptúr, začiarknite voľbu Reštauračná pokladnica.
  5. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie registračnej pokladnice Euro 50 (eKasa) a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
  6. Inštalácia registračnej pokladnice je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Obrázok č. 1: Nastavenie komunikácie s registračnou pokladnicou Euro-50i/o v režime off-line

Systém OBERON je určený predovšetkým na zápis tovarových položiek do pokladnice a čítanie informácií o predaji. Naprogramovanie textov loga účtenky, nastavenie daňových hladín pokladnice a pod. je potrebné vykonať priamo na pokladnici.
Príbuzné témy