Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň Easy-Pos.eKasa - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > Easy-Pos.eKasa > Fiškálna tlačiareň Easy-Pos.eKasa - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne Easy-Pos.eKasa.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Zariadenie CHDÚ Easy-Pos sa pripája k počítaču pomocou USB kábla, k tlačiarni pokladničných dokladov prostredníctvom sériového kábla.
Obrázok č. 1: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

Obrázok č. 2: Chránené dátové úložisko CHDÚ Easy-Pos

 

Nastavenia fiškálnej tlačiarne

Pomocou návodu a servisného programu Easy-Pos (Ekasa tester) nahrajte do zariadenia identifikačné a autentifikačné údaje a vykonajte ostatné nastavenia komunikácie. OBERON komunikuje s PPEKK priamo.

Nastavenia v OBERON-e

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Pomocou Správcu doplnkov (ponuka Servis) nainštalujte Ovládač pre fiškálny modul Easy-Pos.eKasa.
 4. V konfiguračnom súbore nainštalovaného ovládača manuálne upravte číslo komunikačného portu (pozri Obrázok č. 1).
 5. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Fiškálne zariadenie, zadajte názov pokladnice, vyberte model Easy-Pos.eKasa 2019 a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia otestujte komunikáciu so zariadením stlačením tlačidla Otestovať,
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.),
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku pokladničného dokladu,
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Každú pokladnicu definovanú v systéme OBERON je potrebné priradiť k určitému predajnému miestu. Ďalšie dôležité nastavenia sú Režim predaja, Režim zobrazenia a Vytváranie skladových pohybov. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 6. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie fiškálneho zariadenia EASY-POS a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 7. Inštalácia fiškálnej tlačiarne je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Obrázok č. 3: Manuálna úprava čísla komunikačného portu v konfiguračnom súbore Ovládača pre fiškálny modul Easy-Pos.eKasa

 

Používateľský manuál

  Používateľský manuál Easy-Pos.eKasa

Príbuzné témy