Pomocník systému OBERON
Webové služby OBERON

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Nastavenia webových služieb > Webové služby OBERON

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Webové služby OBERON v ponuke Servis, Nastavenia webových služieb programu OBERON - Agenda firmy. Výberom položky sa zobrazí formulár Nastavenia webovej služby OBERON, ktorý umožňuje nadefinovať podrobné nastavenia webovej služby OBERON - základnej webovej služby OBERON-u.

Základné informácie

Príbuzné témy