Pomocník systému OBERON
Webové služby OBERON

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Nastavenia webových služieb > Webové služby OBERON

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Webové služby OBERON v ponuke Servis, Nastavenia webových služieb programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenia webovej služby OBERON.
Príbuzné témy