Pomocník systému OBERON
Recyklačný poplatok pri predaji elektrozariadení

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Recyklačný poplatok pri predaji elektrozariadení

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie týkajúce sa recyklačného poplatku pri predaji elektrozariadení.

Základné informácie

Nastavenie tlače - spôsob A

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku SkladSkladové karty.
 2. Kurzorom označte skladovú kartu elektrozariadenia, ktorému chcete pridať informáciu o recyklačnom poplatku, a stlačte tlačidlo Oprava.
 3. Otvorí sa formulár Skladová karta, v ktorom v záložke Základné zadajte do poľa Doplňujúci text informáciu o recyklačnom poplatku (napr. Recyklačný poplatok 2 €).
 4. V ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Výdaj začiarknite pole Do poznámky vložiť doplňujúci text zo skladovej karty.
 5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK. Text uvedený v poli Doplňujúci text sa bude tlačiť na faktúrach, výdajkách a pokladničných dokladoch.

Nastavenie tlače - spôsob B

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku SkladSkladové karty.
 2. Kurzorom označte skladovú kartu elektrozariadenia, ktorému chcete pridať informáciu o recyklačnom poplatku, a stlačte tlačidlo Oprava.
 3. Otvorí sa formulár Skladová karta, v ktorom v záložke Doplň. údaje zadajte do poľa Popis pri predaji informáciu o recyklačnom poplatku (napr. Recyklačný poplatok 2 €).
 4. Na tlač informácie o recyklačnom poplatku na pokladničných dokladoch začiarknite vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia v záložke Tlač dokladu pole Za položku tlačiť doplňujúci popis zo skladovej karty.
 5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK. Text uvedený v poli Popis pri predaji sa bude tlačiť na pokladničných dokladoch.
 6. Na tlač informácie o recyklačnom poplatku na faktúrach a výdajkách začiarknite v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Používateľ, Tlač, záložka Faktúry, Výdajky pole Za položku tlačiť hodnotu z poľa "Popis pri predaji".
 7. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK. Text uvedený v poli Popis pri predaji sa bude tlačiť na faktúrach a výdajkách.
Príbuzné témy