Pomocník systému OBERON
Pre vývojárov na úvod

Systém OBERON je účtovný softvér určený pre malé firmy a stredne veľké firmy. Napriek veľkému množstvu funkcií či možností ktoré tento softvér poskytuje sa môže stať, že určitá požadavaná funkčnosť chýba. Najčastejšie je to úprava tlačových výstupov, export a import údajov, napojenie na ďalšie externé systémy, podpora ďalších zariadení ako registračné pokladnice či fiškálne tlačiarne, internetové obchody a pod. Z tohto dôvodu sme pripravili určité nástroje, pomocou ktorých je možné vyriešiť aj takéto úlohy.

 

Jednotlivé nástroje a možnosti na rozšírenie funkčnosti systému OBERON rozdeľujeme z hľadiska tématických okruhov a náročnosti na nasledovné skupiny:

Podpora pri vývoji

Použitie univerzálnych rozhraní, OBERON API a záručné podmienky

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018