Pomocník systému OBERON
Pre vývojárov na úvod

Systém OBERON je účtovný softvér určený pre malé firmy a stredne veľké firmy. Napriek veľkému množstvu funkcií či možností ktoré tento softvér poskytuje sa môže stať, že určitá požadavaná funkčnosť chýba. Najčastejšie je to úprava tlačových výstupov, export a import údajov, napojenie na ďalšie externé systémy, podpora ďalších zariadení ako registračné pokladnice či fiškálne tlačiarne, internetové obchody a pod. Z tohto dôvodu sme pripravili určité nástroje, pomocou ktorých je možné vyriešiť aj takéto úlohy.

 

Jednotlivé nástroje a možnosti na rozšírenie funkčnosti systému OBERON rozdeľujeme z hľadiska tématických okruhov a náročnosti na nasledovné skupiny:

Podpora pri vývoji

Špecializovaná dokumentácia webových služieb

V nasledujúcej časti sú uvedené odkazy na tzv. referenčné príručky, ktoré obsahujú detailné popisy tried, štruktúr, metód webových služieb.

Použitie univerzálnych rozhraní, OBERON API a záručné podmienky

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018