Pomocník systému OBERON
Dverové zámky SEALOCK

Základné informácie

Obr. Dverový zámok SEALOCK

K inštalácii dverových zámkov okrem softvéru Hotelová recepcia sú potrebné nasledujúce komponenty:

Postup inštalácie dverových zámkov

 1. Namontujte dverové zámky. Ovládanie zámku napájajú 3 ks batérií 1,5 V, takže sú vhodné aj na existujúce dvere (nie je potrebná kabeláž).
 2. Nainštalujte softvér SEAGUEST. Tento softvér dodáva tretí dodávateľ.
 3. Pripojte hardvérový programátor kariet do softvéru SEAGUEST.
 4. Pripojenie zariadenia v module Hotel:
     - V ponuke Servis vyberte položku Zariadenia
     - Kliknite na Pridať
     -
  Zadajte pomenovanie zariadenia
     - V zozname Druh zariadenia vyberte Dverové zámky
     - V zozname Typ zariadenia vyberte Seaguest
     -
  Kliknite na tlačidlo Nastaviť zariadenie a nastavte IP port zariadenia zhodný s nastavením softvéru SEAGUEST

Aktivácia prístupovej karty

 1. Príchod hosťa je potrebné zaevidovať do knihy ubytovaných. Bližšie informácie, ako zaevidovať príchod hosťa, získate v téme Pridanie zápisu do knihy ubytovaných.
 2. Skôr, ako budete aktivovať prístupové karty v module Hotel, musí byť na počítačí spustený softvér SEAGUEST.
 3. Na karte ubytovania, v záložke Osoby, sa pod zoznamom zaevidovaných hostí nachádza tlačidlo Možnosti. Po stlačení tlačidla vyberte možnosť Aktivovať kartu pre dverové zámky. Zobrazí sa formulár, ktorý Vás vyzve na priloženie prístupovej karty. Po priložení prístupovej karty je aktivácia ukončená.
 4. Korektné aktivovanie prístupovej karty môžete overiť v softvéri SEAGUEST.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018