Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň Pegassino Printer eKasa - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Pegassino Printer > Fiškálna tlačiareň Pegassino Printer eKasa - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne Pegassino Printer eKasaFiškálna tlačiareň (eKasa tlačiareň) predstavuje také hardvérové zariadenie, ktoré v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Zariadenie sa napája pomocou sieťového adaptéra, k počítaču sa pripája pomocou sériového kábla (prípadne USB prevodníkom na pripojenie sériových zariadení).

Obrázok č. 1: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

Nastavenia fiškálnej tlačiarne

Pomocou návodu a servisného programu BOWA (EKasaFMUI) nahrajte do zariadenia identifikačné a autentifikačné údaje a vykonajte ostatné nastavenia komunikácie. OBERON nekomunikuje s PPEKK zariadenia priamo, ale prostredníctvom softvéru výrobcu - ovládača BOWA (FMInterfaceDLL.dll). PPEKK beží po nainštalovaní v počítači ako služba na pozadí.

Nastavenia v OBERON-e

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Pomocu Správcu doplnkov (ponuka Servis) nainštalujte Ovládač pre fiškálny modul Bowa Pegas a Pegassino eKasa.
 4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model Bowa Pegas eKasa, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia zadajte parametre komunikácie: vyberte možnosť Protokol TCP/IP, do poľa IP adresa zadajte hodnotu 127.0.0.1, číslo portu nastavte 30 000. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Načítať zo zariadenia;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.);
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku pokladničného dokladu;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 5. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie fiškálneho modulu Bowa Pegas eKasa a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 6. Inštalácia fiškálnej tlačiarne je ukončená.
Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie s fiškálnou tlačiarňou Pegassino Printer eKasa

Riešenie problémov pri inštalácii

 1. Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný ovládač BOWA (FMInterfaceDLL.dll) - inštaluje sa pomocou Správcu doplnkov v ponuke Servis, názov: Ovládač pre fiškálny modul Bowa Pegas a Pegassino eKasa.
 2. V prípade, že ovládač BOWA (FMInterfaceDLL.dll), ktorý zabezpečuje komunikáciu s fiškálnym tlačiarňou, bol nainštalovaný prostredníctvom Správcu doplnkov a aj sa nachádza v adresári C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\, no napriek tomu ho program nevie použiť, je potrebné stiahnuť a nainštalovať 32bit verziu Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 (aj pre Windows 64bit je potrebné stiahnuť 32bit verziu).
 3. Uistite sa, že v starších verziách Windows je nainštalovaná verzia Microsoft .NET Framework 4.8 alebo novšia.
Príbuzné témy