Pomocník systému OBERON
Automatické odosielanie e-mailov

Táto téma Pomocníka je venovaná automatickému odosielaniu e-mailov ako jednej z automatických úloh v programe OBERON Center. Automatické úlohy predstavujú nástroj, ktorý umožňuje automaticky vykonávať určité činnosti systému OBERON na pozadí v pravidelných intervaloch. Automatické odosielanie e-mailov umožňuje rozposielať hromadné e-mailové správy konkrétnym skupinám príjemcom, napr. reklamná kampaň, informovanie o podujatí, hromadné informovanie o zmene kontaktných údajov a pod.

Základné informácie

Príbuzné témy