Pomocník systému OBERON
Automatické odosielanie e-mailov

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh systému OBERON - automatickému odosielaniu e-mailov. Automatické úlohy predstavujú nástroj, ktorý umožňuje automaticky vykonávať určité činnosti systému OBERON na pozadí v pravidelných intervaloch. Automatické odosielanie e-mailov umožňuje automaticky odosielať e-mailové správy v rámci hromadného zasielania e-mailov (hromadného mailingu) - jedného zo spôsobov odosielania e-mailových správ v systéme OBERON.

Základné informácie   

Konfigurácia automatickej úlohy na odosielanie e-mailových správ

Na odosielanie e-mailov je potrebné zvoliť vhodný počítač, najčastejšie databázový server, na ktorom je potrebné nakonfigurovať uvedenú automatickú úlohu podľa nasledujúceho postupu:

  1. Otvorte program OBERON Center. V oddiele Automatické úlohy v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude automatická úloha definovať. Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocou tlačidla .
  2. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy Automatické odosielanie e-mailov. Zadajte názov úlohy, v ktorom počítači sa má úloha spúšťať, prípadne pod akým používateľom.
  3. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov'.
  4. V záložke Základné stlačte tlačidlo  a zadajte prihlasovacie údaje do SMTP servera. Viac informácií o SMTP serveri získate v téme Poštový klient.
  5. V záložke Ostatné je možné zadať kadenciu odosielania. Pri väčšom počte e-mailových správ by mohol byť váš SMTP server zaradený na čiernu listinu (blacklist). Z tohto dôvodu je možné automatické odosielanie e-mailov obmedziť v počte zasielaných správ za určitý časový úsek (100 e-mailov za hodinu až 3 000 e-mailov za hodinu).
  6. Po dokončení všetkých nastavení a potvrdení tlačidlom OK je potrebné spustiť server stlačením tlačidla .
Príbuzné témy