Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň VAROS FT5000B - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > VAROS FT5000B eKasa > Fiškálna tlačiareň VAROS FT5000B - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne VAROS FT5000B.

Fiškálne tlačiarne VAROS FT4000BVAROS FT5000B používajú PPEKK a CHDÚ od firmy BOWA s.r.o., t. j. rovnaký komunikačný protokol. Pri inštalácii týchto zariadení postupujte rovnako, ako pri inštalácii fiškálnych tlačiarní Pegas FM-06 eKasaPegassino.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Zariadenie sa napája pomocou sieťového adaptéra, do počítačovej siete pripája pomocou ethernet kábla, a to prostredníctvom prepínača (switchu), do ktorého je obdobným spôsobom pripojený aj počítač.

Obrázok č. 1: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

Nastavenia fiškálnej tlačiarne

Pomocou návodu a servisného programu BOWA (EKasaFMUI) nahrajte do zariadenia identifikačné a autentifikačné údaje a vykonajte ostatné nastavenia komunikácie. OBERON nekomunikuje s PPEKK zariadenia priamo, ale prostredníctvom softvéru výrobcu - ovládača BOWA (FMInterfaceDLL.dll). PPEKK beží po nainštalovaní v počítači ako služba na pozadí.

Nastavenia v OBERON-e

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Pomocou Správcu doplnkov (ponuka Servis) nainštalujte Ovládač pre fiškálny modul Bowa Pegas a Pegassino eKasa.
 4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model Bowa Pegas eKasa, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia zadajte parametre komunikácie: vyberte možnosť Protokol TCP/IP, do poľa IP adresa zadajte IP zariadenia, číslo portu nastavte 30 000. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Načítať zo zariadenia;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.);
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku pokladničného dokladu;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 5. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie fiškálneho modulu Bowa Pegas eKasa a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 6. Inštalácia fiškálnej tlačiarne je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie s fiškálnou tlačiarňou VAROS FT5000B

 

Riešenie problémov pri inštalácii

 1. Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný ovládač BOWA (FMInterfaceDLL.dll) - inštaluje sa pomocou Správcu doplnkov v ponuke Servis, názov: Ovládač pre fiškálny modul Bowa Pegas a Pegassino eKasa.
 2. V prípade, že ovládač BOWA (FMInterfaceDLL.dll), ktorý zabezpečuje komunikáciu s fiškálnym tlačiarňou, bol nainštalovaný prostredníctvom Správcu doplnkov a aj sa nachádza v adresári C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\, no napriek tomu ho program nevie použiť, je potrebné stiahnuť a nainštalovať 32bit verziu Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 (aj pre Windows 64bit je potrebné stiahnuť 32bit verziu).
 3. Uistite sa, že v starších verziách Windows je nainštalovaná verzia Microsoft .NET Framework 4.8 alebo novšia.
Príbuzné témy