Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň VAROS FT5000B - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > VAROS FT5000B eKasa > Fiškálna tlačiareň VAROS FT5000B - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne VAROS FT5000B.

Fiškálne tlačiarne VAROS FT4000BVAROS FT5000B používajú PPEKK a CHDÚ od firmy BOWA s.r.o., t. j. rovnaký komunikačný protokol. Pri inštalácii týchto zariadení postupujte rovnako, ako pri inštalácii fiškálnych tlačiarní Pegas FM-06 eKasaPegassino.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Zariadenie sa napája pomocou sieťového adaptéra, do počítačovej siete pripája pomocou ethernet kábla, a to prostredníctvom prepínača (switchu), do ktorého je obdobným spôsobom pripojený aj počítač.

Obrázok č. 1: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

Nastavenia fiškálnej tlačiarne

Pomocou návodu a servisného programu BOWA (EKasaFMUI) nahrajte do zariadenia identifikačné a autentifikačné údaje a vykonajte ostatné nastavenia komunikácie. OBERON nekomunikuje s PPEKK zariadenia priamo, ale prostredníctvom softvéru výrobcu - ovládača BOWA (FMInterfaceDLL.dll). PPEKK beží po nainštalovaní v počítači ako služba na pozadí.

Nastavenia v OBERON-e

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Pomocou Správcu doplnkov (ponuka Servis) nainštalujte Ovládač pre fiškálny modul Bowa Pegas a Pegassino eKasa.
 4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Fiškálne zariadenie, zadajte názov pokladnice, vyberte model Bowa Pegas eKasa a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia zadajte parametre komunikácie: vyberte možnosť Protokol TCP/IP, do poľa IP adresa zadajte IP zariadenia, číslo portu nastavte 30 000. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Načítať zo zariadenia;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.);
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku pokladničného dokladu;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Každú pokladnicu definovanú v systéme OBERON je potrebné priradiť k určitému predajnému miestu. Ďalšie dôležité nastavenia sú Režim predaja, Režim zobrazenia a Vytváranie skladových pohybov. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 5. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie Fiškálneho zariadenia Bowa Pegas eKasa a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 6. Inštalácia fiškálnej tlačiarne je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie s fiškálnou tlačiarňou VAROS FT5000B

 

Riešenie problémov pri inštalácii

 1. Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný ovládač BOWA (FMInterfaceDLL.dll) - inštaluje sa pomocou Správcu doplnkov v ponuke Servis, názov: Ovládač pre fiškálny modul Bowa Pegas a Pegassino eKasa.
 2. V prípade, že ovládač BOWA (FMInterfaceDLL.dll), ktorý zabezpečuje komunikáciu s fiškálnym tlačiarňou, bol nainštalovaný prostredníctvom Správcu doplnkov a aj sa nachádza v adresári C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\, no napriek tomu ho program nevie použiť, je potrebné stiahnuť a nainštalovať 32bit verziu Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 (aj pre Windows 64bit je potrebné stiahnuť 32bit verziu).
 3. Uistite sa, že v starších verziách Windows je nainštalovaná verzia Microsoft .NET Framework 4.8 alebo novšia.
Príbuzné témy