Pomocník systému OBERON
Formulár Internetový obchod - on-line pripojenie

Popis formulára Internetový obchod

Názov

Názov (pomenovanie) komunikácie s internetovým obchodom.

Poznámka

Ľubovoľná poznámka k definovaniu komunikácie.

Vykonávať pod používateľom

Zadáva sa názov používateľa systému Windows, pod ktorým sa má úloha vykonať. Nastavenie je dôležité pri využívaní počítača viacerými používateľmi, napr. v režime terminal server. Ak nebude meno používateľa zadané, úloha sa bude vykonávať v každom spustenom používateľskom profile, čo môže spôsobovať problémy.

Nastaviť

Pomocou tlačidla Nastaviť je možné otvoriť formulár Internetový obchod - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia), v ktorom je možné nastaviť ďalšie parametre komunikácie s internetovým obchodom. Pred ďalším nastavením je však potrebné v záložke Komunikácia vybrať súbor ovládača komunikácie s internetovým obchodom.

Povoliť spúštať úlohy z OBERON-u

Nastavenie umožní spúštať jednotlivé úlohy na export/import používateľom priamo z OBERON-u. Požiadavka je zasielaná cez frontu správ umiestnenú v databáze. Pri zapnutom nastavení bude pripojenie k databáze stále aktívne, pri vypnutom nastavení sa pripojenie ukončí po vykonaní úloh.

Zakázať internetový obchod

Je možné dočasne pozastaviť prenos pre internetový obchod bez toho, aby sa menili nastavenia času vykonania, prípadne vymazania celého nastavenia prenosu.

Upraviť

Je potrebné vybrať databázu s ktorou účtovná jednotka pracuje. S akou databázou účtovná jednotka pracuje je možné zistiť po spustení programu OBERON - Agenda firmy, zvoliť ponuku Pomocník - O programe, tlačidlo Detaily.

Oprávnený používateľ

Kliknutím na symbol kľúčov zmeníme používateľa, pod ktorým bude program OBERON Center pristupovať k databáze účtovnej jednotky. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov, preto odporúčame vytvoriť osobitného používateľa pre internetový obchod.

Vyberte sklady, z ktorých budú transportované údaje pre internetový obchod

Umožňuje vybrať sklady s ktorými bude internetový obchod spolupracovať - položky z tohto skladu (skladov) budú do obchodu exportované.

Pre prácu s internetovým obchodom odporúčame vybrať iba jeden sklad. V prípade výberu viacerých skladov (viac ako jeden) je nutné, aby sa v skladoch nevyskytovali rovnaké skladové karty.

Ceny

Je potrebné nastaviť akú predajnú cenu (predajné ceny), bude internetový obchod používať prípadne, ktorú cenovú hladinu má považovať za predvolenú (záleží to však od daného internetového obchodu).

Prevádzka

Nastavuje sa prevádzka pre výber objednávky importované z eshopu. Podľa prevádzky budú číslované importované objednávky. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov)).

Súbor ovládača (DLL knižnice)

Z rozbaľovacieho zoznamu je možné vybrať zo zoznamu priamo podporovaných internetových obchodov systémom OBERON. V prípade, že nastavujete komunikáciu s internetovým obchodom ktorú OBERON priamo nepodporuje, avšak komunikáciu vytvorila tretia strana pomocou univerzálneho rozhrania eShop universal interface, stlačením tlačidla vpravo od tohto poľa vyberte externú DLL knižnicu.

Otestovať

Po stlačení tlačidla Otestovať sa vykoná test samotného ovládača, taktiež sa vykoná test komunikácie s už samotným internetovým obchodom.
Príbuzné témy