Pomocník systému OBERON
Formulár Internetový obchod - on-line pripojenie

Formulár Internetový obchod - on-line pripojenie umožňuje nadefinovať základné nastavenia prepojenia systému OBERON s on-line internetovým obchodom vrátane priamo podporovaného internetového obchodu PrestaShop. Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Internetový obchod, tlačidlo Pridať - On-line internetový obchod (s priamym prístupom) alebo Upraviť. Ďalšie, podrobné nastavenia komunikácie sú dostupné vo formulári Internetový obchod - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia).

Postup nastavenia prepojenia systému OBERON s on-line internetovým obchodom je dostupný v téme Nastavenie komunikácie OBERON-u s on-line internetovým obchodom. Postup nastavenia prepojenia systému OBERON s internetovým obchodom PrestaShop je dostupný v téme Nastavenie komunikácie OBERON-u s PrestaShopom.

Popis formulára Internetový obchod - on-line pripojenie

Názov

Názov (pomenovanie) pripojenia internetového obchodu (napr. PrestaShop).

Poznámka

Ľubovoľná poznámka k definovaniu prepojenia systému OBERON s internetovým obchodom.

Vykonávať pod používateľom

Zadáva sa názov používateľa systému Windows, pod ktorým sa má úloha vykonávať. Nastavenie je dôležité pri využívaní počítača viacerými používateľmi, napr. v režime Microsoft Windows Server. Ak nebude meno používateľa zadané, úloha sa bude vykonávať v každom spustenom používateľskom profile, čo môže spôsobovať problémy.

Nastaviť

Pomocou tlačidla Nastaviť je možné otvoriť formulár Internetový obchod - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia), v ktorom je možné nastaviť ďalšie parametre komunikácie s internetovým obchodom. Pred ďalším nastavením je však potrebné v záložke Komunikácia vybrať súbor ovládača komunikácie s daným internetovým obchodom.

                   

Zakázať internetový obchod

Umožňuje dočasne pozastaviť automatické spúšťanie prenosu údajov bez toho, aby sa menili nastavenia času vykonania, prípadne sa muselo vymazať celé nastavenie prepojenia.

Nastaviť

Je potrebné vybrať databázu, s ktorou účtovná jednotka pracuje. S akou databázou účtovná jednotka pracuje, je možné zistiť po spustení programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Pomocník - O programe, tlačidlo Detaily. Odporúčaný databázový systém je SQL server.

Oprávnený používateľ

Kliknutím na symbol kľúčov možno zmeniť systémového používateľa, pod ktorým bude program OBERON Center pristupovať k databáze účtovnej jednotky. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča pre internetový obchod vytvoriť osobitného systémového používateľa.

Vyberte sklady, z ktorých budú transportované údaje pre internetový obchod

Umožňuje vybrať jeden, prípadne viac skladov, s ktorými bude internetový obchod pracovať - položky tohto skladu (skladov) sa budú exportovať do internetového obchodu.

Na prácu s internetovým obchodom odporúčame vybrať iba jeden sklad. V prípade výberu viacerých skladov (viac ako jeden) je nevyhnutné, aby sa v skladoch nevyskytovali rovnaké skladové karty.

Ceny

Je potrebné nastaviť, akú predajnú cenu, resp. predajné ceny bude internetový obchod používať, prípadne ktorú cenovú hladinu má považovať za predvolenú (v závislosti od internetového obchodu).

Prevádzka

Nastavuje sa prevádzka na priradenie objednávok importovaných z internetového obchodu. Podľa prevádzky sa budú importované objednávky číslovať. Bližšie informácie o číslovaní dokladov (záznamov) získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov)).

Súbor ovládača (DLL knižnice)

V prípade podporovaných internetových obchodov vyberte z rozbaľovacieho zoznamu súbor ovládača daného internetového obchodu (napr. PrestaShopDriver_1_7_x.dll).

Otestovať

Po stlačení tlačidla Otestovať sa vykoná test samotného ovládača, resp. test komunikácie so samotným internetovým obchodom po ukončení všetkých nastavení.
Príbuzné témy