Pomocník systému OBERON
Tlačiareň EPSON TM-T20II

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Tlačiarne pokladničných dokladov > Tlačiareň EPSON TM-T20II

Táto téma Pomocníka je venovaná tlačiarni EPSON TM-T20II. Téma obsahuje všeobecné informácie vrátane technickej špecifikácie a inštalácie zariadenia. Pre používateľov OBERON-u je odporúčanou tlačiarňou pokladničných dokladov, resp. bonovacou tlačiarňou Odporúčané riešenia.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Tlačiareň EPSON TM-T20II

Technická špecifikácia

Spôsob pripojenia (rozhranie): USB
Metóda tlače: priama tepelná riadková
Orezávanie papiera: áno
Rýchlosť tlače: 200 mm/s
Súbor tlačových znakov: ANK
Rozlíšenie: 203 dpi (8 bodov/mm)
Farba tlače: čierna
Tlačové znaky: text (vrát. symbolu Euro), grafika, čiarový kód
Typy papiera: poukážka
Šírka papiera:  79,50 ± 0,50 mm
Snímače: snímač otvoreného krytu papierového kotúča, snímač konca papiera
Priemer papierovej rolky: 80 mm
Napájanie: sieťový adaptér PS-180 & EURO AC kábel, PS-180 & UK AC kábel
Prevádzkové napätie: 24 V
Teplota: prevádzka 5°C – 45°C, skladovanie -10°C – 50°C
Vlhkosť vzduchu: prevádzka 10% – 90%, skladovanie 10% – 90%
Farba: Epson Dark Grey
Rozmery: 140? x 199 x 146 mm (šírka x hĺbka x výška)
Hmotnosť: 2 600 kg

Inštalácia zariadenia

  1. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  2. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Tlačiareň pokladničných dokladov, zadajte názov zariadenia, vyberte model EPSON a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom nastavte parametre pokladničnej tlačiarne: počet riadkov posunutia papiera po vytlačení, orezávanie papiera, otváranie pokladničnej zásuvky a pod.
  3. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia tlačiarne ukončí.
Obrázok č. 2: Nastavenie typu (modelu) tlačiarne pokladničných dokladov pre fiškálne zariadenie eKasa PANDORA

Cena a objednávka zariadenia


Odporúčané riešenia

Príbuzné témy