Pomocník systému OBERON
Tlačiareň EPSON TM-T20II

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Tlačiarne pokladničných dokladov > Tlačiareň EPSON TM-T20II

Táto téma Pomocníka je venovaná tlačiarni EPSON TM-T20II. Téma obsahuje všeobecné informácie vrátane technickej špecifikácie a inštalácie zariadenia. Pre používateľov OBERON-u je odporúčanou tlačiarňou pokladničných dokladov Odporúčané riešenia.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Tlačiareň EPSON TM-T20II

Technická špecifikácia

Spôsob pripojenia (rozhranie): USB
Metóda tlače: tepelná riadková tlač
Rýchlosť tlače: 200 mm/s
Súbor tlačových znakov: ANK
Rozlíšenie: 203 dpi (8 bodov/mm)
Farba tlače: čierna
Tlačové znaky: text (vrát. symbolu Euro), grafika, čiarový kód
Typy papiera: poukážka
Šírka papiera:  79,50 ± 0,50 mm
Snímače: snímač otvoreného krytu papierového kotúča, snímač konca papiera
Priemer papierovej rolky: 80 mm
Napájanie: sieťový adaptér PS-180 & EURO AC kábel, PS-180 & UK AC kábel
Prevádzkové napätie: 24 V
Teplota: prevádzka 5°C – 45°C, skladovanie -10°C – 50°C
Vlhkosť vzduchu: prevádzka 10% – 90%, skladovanie 10% – 90%
Farba: Epson Dark Grey
Rozmery: 140? x 199 x 146 mm (šírka x hĺbka x výška)
Hmotnosť: 2 600 kg

Inštalácia zariadenia

  1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
  2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov zariadenia, vyberte typ zariadenia Tlačiareň pokladničných dokladov, model EPSON, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom nastavte parametre pokladničnej tlačiarne: počet riadkov posunutia papiera po vytlačení, orezávanie papiera, otváranie pokladničnej zásuvky a pod.
  4. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia tlačiarne ukončí.

V prípade, že zariadenie nebude v programe OBERON - Agenda firmy nainštalované, tlač pokladničných dokladov z fiškálneho zariadenia bude napriek tomu možná. V tomto prípade budú parametre tlače nastavené podľa predvolených hodnôt dodávateľa programu - posunutie papiera na 8 riadkov, bez orezávania papiera, bez otvárania pokladničnej zásuvky.


Odporúčané riešenia

Príbuzné témy