Pomocník systému OBERON
Tlačiareň EPSON TM-T20II

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Tlačiarne pokladničných dokladov > Tlačiareň EPSON TM-T20II

Táto téma Pomocníka je venovaná tlačiarni EPSON TM-T20II. Téma obsahuje všeobecné informácie vrátane technickej špecifikácie a inštalácie zariadenia.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Tlačiareň EPSON TM-T20II

Technická špecifikácia

Spôsob pripojenia (rozhranie): USB
Metóda tlače: tepelná riadková tlač
Rýchlosť tlače: 200 mm/s
Súbor tlačových znakov: ANK
Rozlíšenie: 203 dpi (8 bodov/mm)
Farba tlače: čierna
Tlačové znaky: text (vrát. symbolu Euro), grafika, čiarový kód
Typy papiera: poukážka
Šírka papiera:  79,50 ± 0,50 mm
Snímače: snímač otvoreného krytu papierového kotúča, snímač konca papiera
Priemer papierovej rolky: 80 mm
Napájanie: sieťový adaptér PS-180 & EURO AC kábel, PS-180 & UK AC kábel
Prevádzkové napätie: 24 V
Teplota: prevádzka 5°C – 45°C, skladovanie -10°C – 50°C
Vlhkosť vzduchu: prevádzka 10% – 90%, skladovanie 10% – 90%
Farba: Epson Dark Grey
Rozmery: 140? x 199 x 146 mm (šírka x hĺbka x výška)
Hmotnosť: 2 600 kg

Inštalácia zariadenia

 1. Spustite program OBERON - Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
         - Názov - pomenovanie zariadenia,
         - Typ zariadenia - Tlačiareň pokladničných dokladov,
         - Model - EPSON.
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.
 4. Otvorí sa formulár, v ktorom nastavte parametre pokladničnej tlačiarne: počet riadkov posunutia papiera po vytlačení, orezávanie papiera, otváranie pokladničnej zásuvky a pod.
 5. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia tlačiarne ukončí.

V prípade, že zariadenie nebude v programe OBERON - Agenda firmy nainštalované, tlač pokladničných dokladov z fiškálneho zariadenia bude napriek tomu možná. V tomto prípade budú parametre tlače nastavené podľa predvolených hodnôt dodávateľa programu - posunutie papiera na 8 riadkov, bez orezávania papiera, bez otvárania pokladničnej zásuvky.

Príbuzné témy