Pomocník systému OBERON
Automatické zálohovanie

OBERON Center > Automatické zálohovanie

Táto téma Pomocníka je venovaná automatickému zálohovaniu údajov v systéme OBERON.

V systéme OBERON je táto funkcia z dôvodu kompatibility stále vykonávaná aj v staršom programe OBERON Center, avšak s obmedzenou platnosťou do 31.12.2023. Z tohto dôvodu je potrebné automatické zálohovanie konfigurovať v programe OBERON Automation Center. Viac informácií získate v téme Automatické zálohovanie.

Základné informácie

Nastavenie Automatického zálohovania

  1. V programe OBERON Center vyberte oddiel Automatické zálohovanie, v ktorom je možné definovať zálohovanie údajov. Jednotlivých zálohovaní môže byť definovaných viac a môžu sa líšiť nastavením údajov určených na zálohovanie, ako aj spôsobom a časom spustenia, prípadne umiestnením záložného súboru.
  2. Pomocou tlačidla Pridať/Upraviť vytvorte nové, alebo upravte existujúce zálohovanie a vyberte spôsob zálohovania podľa toho, aké údaje požadujete zálohovať. V prípade nastavenia zálohovania súborovej databázy Microsoft Access (prípadne rôznych iných súborov uložených na disku počítača), vyberte možnosť Štandardná záloha. Ak chcete nastaviť zálohovanie údajov SQL databázy, vyberte možnosť Záloha databázy SQL servera. V závislosti od výberu sa otvorí buď formulár Automatické zálohovanie - štandardná záloha alebo formulár Automatické zálohovanie - záloha databázy SQL servera. V týchto formulároch je potrebné nastaviť parametre zálohovania.
  3. Po definovaní parametrov automatického zálohovania sa bude zálohovanie vybraných údajov vykonávať pravidelne vo zvolenom čase.
Príbuzné témy