Pomocník systému OBERON
Automatické zálohovanie

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Automatické zálohovanie

Zálohovanie údajov v systéme OBERON pre prípad potreby obnovenia údajov je možné vykonávať dvoma základnými spôsobmi: manuálnym zálohovaním v programe OBERON - Agenda firmy alebo automatickým zálohovaním v programe OBERON Center. Táto téma je venovaná automatickému zálohovaniu údajov v systéme OBERON.

Základné informácie

Nastavenie Automatického zálohovania

  1. Spustite program OBERON Center (ponuka Servis, položka Automatické zálohovanie alebo pomocou systémovej ikony v hlavnej lište systému Windows) a vyberte oddiel Automatické zálohovanie. V ňom je možné definovať zálohovanie údajov. Jednotlivých zálohovaní môže byť definovaných viac a môžu sa líšiť nastavením údajov určených na zálohovanie, ako aj spôsobom a časom spustenia, prípadne umiestnením záložného súboru.
  2. Pomocou tlačidla Pridať/Upraviť vytvorte nové, alebo upravte existujúce zálohovanie a vyberte spôsob zálohovania podľa toho, aké údaje požadujete zálohovať. V prípade nastavenia zálohovania súborovej databázy Microsoft  Access (prípadne rôznych iných súborov uložených na disku počítača), vyberte možnosť Štandardná záloha. Ak chcete nastaviť zálohovanie údajov SQL databázy, vyberte možnosť Záloha databázy SQL servera. V závislosti od výberu sa otvorí buď formulár Automatické zálohovanie - štandardná záloha alebo formulár Automatické zálohovanie - záloha databázy SQL servera. V týchto formulároch je potrebné nastaviť parametre zálohovania.
  3. Po definovaní parametrov automatického zálohovania sa bude zálohovanie vybraných údajov vykonávať pravidelne vo zvolenom čase.
Príbuzné témy