Pomocník systému OBERON
Úhrada faktúr zápočtom

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Úhrada faktúr zápočtom

Táto téma Pomocníka popisuje všeobecný postup pri vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a záväzkov pomocou zápočtov tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. Všeobecné informácie o zápočtoch získate v téme Evidencia zápočtov faktúr.

Nastavenie predkontácií

V ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Účtovanie je možné zadať čísla predkontácií, ktoré sa použijú pri vytváraní nových zápočtov, kde ich bude možné v prípade potreby upraviť (zmeniť predkontáciu).

Postup úhrady faktúr zápočtom - štandardné zadanie

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Účtovníctvo vyberte položku Evidencia zápočtov faktúr. Otvorí sa kniha, stlačte tlačidlo Nový.
 2. Vyberte spôsob vytvorenia zápočtu Štandardné zadanie.
 3. Vyberte typ zápočtu (Jednostranný zápočet, Zápočet dohodou alebo Zaúčtovanie súhrnnej platby). Bližší popis jednotlivých typov zápočtov je dostupný v téme Evidencia zápočtov faktúr. Príklad účtovania súhrnnej platby z rezervačného systému Booking.com je popísaný v téme Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (podvojné účtovníctvo).
 4. Zvoľte spôsob vytvorenia zápočtu:
  • Faktúry na zápočet vybrať automaticky - započítané doklady (faktúry) sa do zápočtu vyberú automaticky. Vyberú sa všetky neuhradené faktúry z knihy pohľadávok a záväzkov s daným obchodným partnerom (pri jednostrannom zápočte len po lehote splatnosti).
  • Faktúry vybrať manuálne - do zápočtu sa vyberajú faktúry manuálne, a to tak z knihy pohľadávok, ako aj z knihy záväzkov. Prípadný vzniknutý rozdiel v započítaných faktúrach je potrebné upraviť manuálne.
 5. Zadajte, prípadne vyberte obchodného partnera.
 6. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Zápočet.
 7. V prípade automatickej tvorby sa v záložke Doklady zápočtu zobrazia započítané pohľadávky a záväzky. V prípade manuálneho režimu je potrebné po stlačení tlačidla Nový vybrať pohľadávky a záväzky na vzájomné započítanie manuálne.
 8. Stlačením tlačidla OK sa vytvorí zápočet.

 Postup úhrady faktúr zápočtom - import zo súboru

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Účtovníctvo vyberte položku Evidencia zápočtov faktúr. Otvorí sa kniha, stlačte tlačidlo Nový.    
 2. Vyberte spôsob vytvorenia zápočtu Import zo súboru a nalistujte súbor. Pri importe je možné na importované údaje aplikovať ďalšie nastavenia XML komunikácie. Môže ísť napríklad o potrebu konvertovať údaje z importovaného súboru do natívneho formátu OBERON.
 3. Zadajte, prípadne vyberte obchodného partnera.
 4. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Zápočet.
 5. V záložke Doklady zápočtu sa zobrazia započítané pohľadávky a zápočty.
 6. Stlačením tlačidla OK sa vytvorí zápočet.
Príbuzné témy