Pomocník systému OBERON
O spôsoboch odpisovania stavu zásob

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > O spôsoboch odpisovania stavu zásob

Táto téma hovorí o odpisovaní stavu zásob pri predaji na Pokladnici OBERON, t. j. v akom okamihu sa pri predaji vytvorí skladový pohyb a zároveň sa poníži stav zásob danej skladovej karty. Vytvorenie skladového pohybu je pomerne rôznorodé - závisí tak od spôsobu nastavenia pokladnice, ako aj spôsobu vytvorenia bločku na pokladnici.

O vytváraní skladových pohybov

Príklad bežného pokladničného dokladu a výdajky

Na obrázku nižšie Registračná pokladnica A znázorňuje predaj položiek priamym výberom zo zoznamu skladových kariet. V takomto prípade skladový pohyb vykonáva Pokladnica OBERON - dátum pohybu bude zhodný s dátumom zúčtovania (vytlačenia) pokladničného dokladu. Registračná pokladnica B znázorňuje zúčtovanie výdajky na Pokladnici OBERON. Skladový pohyb sa vykoná okamžite po pridaní položky na výdajku - dátum skladového pohybu bude zhodný s dátumom výdajky.

V oboch prípadoch sa na fiškálnom module vytlačí a zaeviduje daňový doklad a vykoná sa zápis v knihe Pokladničné doklady. V knihe je možné vyhľadať staršie pokladničné doklady a tlačiť rôzne tlačové zostavy.

Obrázok č. 1: Príklad obehu pokladničného dokladu a výdajky

 

Príbuzné témy