Pomocník systému OBERON
O spôsoboch odpisovania stavu zásob

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > O spôsoboch odpisovania stavu zásob

Táto téma Pomocníka je venovaná rôznym spôsobom odpisovania stavu zásob zo skladu pri predaji na Pokladnici OBERON, t. j. v akom okamihu sa pri predaji vytvorí skladový pohyb a zároveň sa zníži stav zásob danej skladovej karty.

Základné informácie

Príklad
Na recepcii hotela si hosť kúpi jednu fľašu vína (ďalej len tovar), ktorý si dá zapísať na hotelový účet (teda za tovar hneď nezaplatí). O dva dni bude hosť odchádzať a zaeviduje sa úhrada hotelového účtu s daným tovarom. V tlačových zostavách o predaných položkách budú zásadné rozdiely - ak sa zostaví tlačový výstup podľa dátumu a času výdaja, tovar bude uvedený v okamihu jeho vloženia na otvorený hotelový účet, ak sa zostaví podľa dátumu vytlačenia dokladu, bude uvedený až v deň zaevidovania (vytlačenia) dokladu.

Príklad bežného pokladničného dokladu a výdajky

Obrázok č. 1: Vytvorenie skladového pohybu pri zaevidovaní (vytlačení) pokladničného dokladu a úhrady výdajky

 

Príbuzné témy