Pomocník systému OBERON
Ako poslať faktúru e-mailom?

Fakturácia > Začíname pracovať > Ako poslať faktúru e-mailom?

V OBERON-e je možné zasielať vystavené faktúry priamo na e-mail obchodného partnera. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Aby bolo možné faktúry posielať emailom je potrebné nastaviť:

Ako poslať podpísanú faktúru e-mailom?

  1. V Knihe pohľadávok vytvorte faktúru. Stlačte tlačidlo Tlač a vyberte tlačový výstup faktúry, stlačte tlačidlo E-mail.

        
  2. Vyberte si z preddefinovaných predlôh, skontrolujte e-mail príjemcu, text správy, prípadne ďalšie náležitosti a e-mail odošlite.

  3. Detail podpisu na faktúre vo formáte PDF. Podpis alebo odtlačok pečiatky nie je nutný, je ho možné nastaviť podobne ako certifikát (pri Používateľovi).

Príbuzné témy