Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO A8 eKasa - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > FiskalPRO A8 eKasa > Fiškálna tlačiareň FiskalPRO A8 eKasa - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne FiskalPRO A8Fiškálna tlačiareň (eKasa tlačiareň) predstavuje také hardvérové zariadenie, ktoré v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. FiskalPRO A8 je zároveň aj plnohodnotný platobný terminál s množstvom ďalších užitočných funkcií.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Zariadenie sa napája z batérie Li-ion 2600 mAh a je ho možné nabíjať prostredníctvom micro USB adaptéra alebo pomocou dokovacej stanice. Do lokálnej počítačovej siete sa pripája pomocou WiFi, prípadne Ethernet kábla (cez dokovaciu stanicu). Zariadenie nie je nutné používať s dokovacou stanicou. Na pripojenie do internetu sa môžu použiť aj mobilné dátové siete 3G, 4G LTE prostredníctvom SIM karty.

Obrázok č. 1: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

Nastavenia fiškálnej tlačiarne

  1. Zapnite zariadenie a počkajte, kým sa na ňom nezobrazí dátum a čas.
  2. Pomocou návodu od výrobcu vyčítajte zo zariadenia IP adresu zariadenia (IP adresu si odpíšte, neskôr ju bude potrebné zadať do OBERON-u).
  3. Číslo portu na komunikáciu je v zariadení prednastavené na hodnotu 6090. Kvôli vyššej bezpečnosti sa odporúča zmeniť. Pri zmene čísla portu postupujte podľa návodu výrobcu.
  4. Na tlač uzávierok v ponuke FiskalPRO Manager/Interpreter začiarknite možnosť Denné uzávierky sú počítané, tlačené aj odosielané FiskalPRO Managerom.
  5. Pomocou návodu a softvéru od výrobcu nahrajte do zariadenia identifikačné a autentifikačné údaje.

Nastavenia v OBERON-e

Ak je zariadenie FiskalPRO A8 v režime 2v1 (fiškálna pokladnica a zároveň aj platobný terminál), zariadenie je potrebné pridať len ako fiškálnu tlačiareň.

Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie s fiškálnou tlačiarňou FiskalPRO A8 eKasa

 

Nastavenie typov platidiel

V ponuke Firma, PredvoľbyTypy platieb je potrebné nastaviť číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni. Nastavte typy platieb, v tabuľke sú znázornené nemenné typy platieb.

Názov Mena Spôsob zaúčtovania Číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni
Hotovosť EUR Daňový doklad - hotovostná platba 1
Platba kartou EUR Daňový doklad - platobná karta 2

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnej tlačiarni

OBERON automaticky deteguje nastavenia DPH, pričom DPH 5 je nemenná, ostatné DPH sú konfigurovateľné.

DPH 1 vyššia sadzba DPH 20%
DPH 2 nižšia sadzba DPH 10%
DPH 3 nulová sadzba DPH 0%
DPH 4 predchádzajúca vyššia sadzba DPH 19%
DPH 5 nulová sadzba DPH 0%
Príbuzné témy