Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO N86 - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > FiskalPRO N86 > Fiškálna tlačiareň FiskalPRO N86 - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne FiskalPRO N86Fiškálna tlačiareň (eKasa tlačiareň) predstavuje také hardvérové zariadenie, ktoré v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. FiskalPRO A8 je zároveň aj plnohodnotný platobný terminál s množstvom ďalších užitočných funkcií.

Zariadenie sa inštaluje rovnako ako fiškálna tlačiareň FiskalPRO A8 eKasa, t. j. v ponuke Servis, Zariadenia je potrebné vybrať model FiscalPRO Android (eKasa).

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Zariadenie sa napája z batérie Li-ion 2600 mAh a je ho možné nabíjať pomocou adaptéra. Do lokálnej počítačovej siete sa pripája pomocou WiFi. Na pripojenie do internetu sa môžu použiť aj mobilné dátové siete 2G, 3G, 4G prostredníctvom SIM karty.

Obrázok č. 1: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

Nastavenia fiškálnej tlačiarne

 1. Zapnite zariadenie a počkajte, kým sa na ňom nezobrazí dátum a čas.
 2. Pomocou návodu od výrobcu vyčítajte zo zariadenia IP adresu zariadenia (IP adresu si odpíšte, neskôr ju bude potrebné zadať do OBERON-u).
 3. Číslo portu na komunikáciu je v zariadení prednastavené na hodnotu 6090. Kvôli vyššej bezpečnosti sa odporúča zmeniť. Pri zmene čísla portu postupujte podľa návodu výrobcu.
 4. Na tlač uzávierok v ponuke FiskalPRO Manager/Interpreter začiarknite možnosť Denné uzávierky sú počítané, tlačené aj odosielané FiskalPRO Managerom.
 5. Pomocou návodu a softvéru od výrobcu nahrajte do zariadenia identifikačné a autentifikačné údaje.

Nastavenia v OBERON-e

Zariadenia FiskalPRO, ktoré predstavujú tak platobný POS terminál, ako aj fiškálne zariadenie, musia byť pri použití s aplikáciou LUKUL tak v režime fiškálneho zariadenia, ako aj v režime platobného terminálu (musia mať zapnuté aj platobné funkcie). Zároveň je potrebné nastaviť, aby sa príkaz na platbu kartou neposielal zo zariadenia, ale z OBERON-uViac informácií získate v téme Aplikácia LUKUL a platba kartou.

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model FiscalPRO Android (eKasa), zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia vyberte možnosť Protokol TCP/IP, zadajte IP adresu zariadenia a číslo portu nastavené v zariadení. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Načítať zo zariadenia;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.);
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku, prípadne pätičku pokladničného dokladu a text, ktorý sa bude zobrazovať v stave nečinnosti na displeji. V prípade prázdneho textu v oboch riadkoch sa zobrazí dátum a čas z fiškálneho modulu;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 4. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie fiškálneho zariadenia FiscalPRO A8 (eKasa) a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia zariadenia je ukončená.
Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie s fiškálnou tlačiarňou FiskalPRO A8 eKasa

 

Nastavenie typov platidiel

V ponuke Firma, PredvoľbyTypy platieb je potrebné nastaviť číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni. Nastavte typy platieb, v tabuľke sú znázornené nemenné typy platieb.

Názov Mena Spôsob zaúčtovania Číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni
Hotovosť EUR Daňový doklad - hotovostná platba 1
Platba kartou EUR Daňový doklad - platobná karta 2

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnej tlačiarni

OBERON automaticky deteguje nastavenia DPH, pričom DPH 5 je nemenná, ostatné DPH sú konfigurovateľné.

DPH 1 vyššia sadzba DPH 20%
DPH 2 nižšia sadzba DPH 10%
DPH 3 nulová sadzba DPH 0%
DPH 4 predchádzajúca vyššia sadzba DPH 19%
DPH 5 nulová sadzba DPH 0%
Príbuzné témy