Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO N86 - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > FiskalPRO N86 > Fiškálna tlačiareň FiskalPRO N86 - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne FiskalPRO N86.

Zariadenie sa inštaluje rovnako ako fiškálna tlačiareň FiskalPRO A8 eKasa, t. j. v ponuke Servis, Zariadenia je potrebné vybrať model FiscalPRO Android (eKasa).

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Zariadenie sa napája z batérie Li-ion 2600 mAh a je ho možné nabíjať pomocou adaptéra. Do lokálnej počítačovej siete sa pripája pomocou WiFi. Na pripojenie do internetu sa môžu použiť aj mobilné dátové siete 2G, 3G, 4G prostredníctvom SIM karty.

Obrázok č. 1: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

Nastavenia fiškálnej tlačiarne

 1. Zapnite zariadenie a počkajte, kým sa na ňom nezobrazí dátum a čas.
 2. Pomocou návodu od výrobcu vyčítajte zo zariadenia IP adresu zariadenia (IP adresu si odpíšte, neskôr ju bude potrebné zadať do OBERON-u).
 3. Číslo portu na komunikáciu je v zariadení prednastavené na hodnotu 6090. Kvôli vyššej bezpečnosti sa odporúča zmeniť. Pri zmene čísla portu postupujte podľa návodu výrobcu.
 4. Na tlač uzávierok v ponuke FiskalPRO Manager/Interpreter začiarknite možnosť Denné uzávierky sú počítané, tlačené aj odosielané FiskalPRO Managerom.
 5. Pomocou návodu a softvéru od výrobcu nahrajte do zariadenia identifikačné a autentifikačné údaje.

Nastavenia v OBERON-e

Zariadenia FiskalPRO, ktoré predstavujú tak platobný POS terminál, ako aj fiškálne zariadenie, musia byť pri použití s aplikáciou LUKUL tak v režime fiškálneho zariadenia, ako aj v režime platobného terminálu (musia mať zapnuté aj platobné funkcie). Zároveň je potrebné nastaviť, aby sa príkaz na platbu kartou neposielal zo zariadenia, ale z OBERON-uViac informácií získate v téme Aplikácia LUKUL a platba kartou.

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Fiškálne zariadenie, zadajte názov pokladnice, vyberte model FiscalPRO Android (eKasa) a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia vyberte možnosť Protokol TCP/IP, zadajte IP adresu zariadenia a číslo portu nastavené v zariadení. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Načítať zo zariadenia;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.);
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku, prípadne pätičku pokladničného dokladu a text, ktorý sa bude zobrazovať v stave nečinnosti na displeji. V prípade prázdneho textu v oboch riadkoch sa zobrazí dátum a čas z fiškálneho zariadenia;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Každú pokladnicu definovanú v systéme OBERON je potrebné priradiť k určitému predajnému miestu. Ďalšie dôležité nastavenia sú Režim predaja, Režim zobrazenia a Vytváranie skladových pohybov. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 4. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie fiškálneho zariadenia FiscalPRO A8 (eKasa) a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia zariadenia je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie s fiškálnou tlačiarňou FiskalPRO A8 eKasa

 

Zariadenia FiskalPRO od firmy A3 Soft s.r.o., ktoré predstavujú tak platobný POS terminál, ako aj fiškálne zariadenie (2v1), musia byť tak v režime fiškálneho zariadenia, ako aj v režime platobného terminálu (musia mať zapnuté aj platobné funkcie). Zároveň je potrebné nastaviť, aby sa príkaz na platbu kartou neposielal zo zariadenia, ale z OBERON-u. V závislosti od typu zariadenia postupujte takto:

 • zariadenia s operačným systémom Android (FiskalPRO A8 eKasa, FiskalPRO N86...) - pri týchto zariadeniach je na nastavenie posielania príkazu na platbu kartou z OBERON-u a nie zo zariadenia potrebné v ponuke FiskalPRO Manager, INTERPRETER začiarknuť pole Zakázať platobný terminál v prípade platby kartou pri uzavretí dokladu cez interpreter (FTCLOSE); pri zapnutí režimu platobného terminálu postupujte podľa návodu dodávateľa;
 • zariadenia bez operačného systému Android (FiskalPRO VX 520, VX 675, VX 680, T2, T6...) - nastavenia vykonáva servisný technik. Na zapnutie režimu platobného terminálu (popri režime fiškálneho zariadenia) sa nastavuje lokácia na hodnotu 0 (6212=0), na nastavenie posielania príkazu na platbu kartou z OBERON-u a nie zo zariadenia sa nastavuje lokácia 6408 na inú hodnotu ako 2, napr. 99 (6408=99). Po nastavení lokácií reštartujte zariadenie.

Následne je potrebné zariadenia pridať medzi zariadenia v systéme OBERON aj ako platobný terminál (nestačí ho pridať len ako fiškálne zariadenie) - postup inštalácie je dostupný v téme Inštalácia platobného POS terminálu.

Nastavenie čísel platidiel

V ponuke Firma, PredvoľbyTypy platieb je potrebné nastaviť čísla platidiel tak, ako sú nastavené vo fiškálnej tlačiarni. Nastavte čísla platidiel, v tabuľke sú uvedené nemenné čísla platidiel. Viac informácií o číslach platidiel získate v téme Typ platby - časť Číslo platidla vo fiškálnom zariadení.

Názov Mena Spôsob zaevidovania Číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni
Hotovosť EUR Daňový doklad - hotovostná platba 1
Platba kartou EUR Daňový doklad - platobná karta 2
Úhrada faktúry - hotovosť EUR Daňový doklad - hotovostná platba 1
Úhrada faktúry - platba kartou EUR Daňový doklad - platobná karta 2
Cenina EUR Daňový doklad - cenina 3

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnej tlačiarni

OBERON automaticky deteguje nastavenia DPH, pričom DPH 5 je nemenná, ostatné DPH sú konfigurovateľné.

DPH 1 vyššia sadzba DPH 20%
DPH 2 nižšia sadzba DPH 10%
DPH 3 nulová sadzba DPH 0%
DPH 4 predchádzajúca vyššia sadzba DPH 19%
DPH 5 nulová sadzba DPH 0%
Príbuzné témy