Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO eKasa - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > FiskalPRO eKasa > Fiškálna tlačiareň FiskalPRO eKasa - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne FiskalPRO.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Zariadenie sa napája pomocou sieťového adaptéra a pripája sa buď k počítaču pomocou USB kábla, alebo do počítačovej siete pomocou ethernet kábla (prípadne WiFi). Ethernet kábel sa pripája do prepínača (switchu), do ktorého je obdobným spôsobom pripojený aj počítač.

Obrázok č. 1: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

Nastavenia fiškálnej tlačiarne

Pomocou návodu a softvéru od výrobcu nahrajte do zariadenia identifikačné a autentifikačné údaje.

Na komunikáciu s OBERON-om sa štandardne odporúča použiť protokol TCP/IP:

 1. Zapnite zariadenie a počkajte (spravidla niekoľko minút), kým sa na ňom nezobrazí dátum a čas.
 2. Po zobrazení dátumu a času naraz stlačte kombináciu klávesov  a 1, zobrazia sa údaje o zariadení vrátane IP adresy zariadenia (IP adresu si odpíšte, neskôr ju bude potrebné zadať do OBERON-u). Následne stlačte tlačidlo .
 3. Číslo portu na komunikáciu je v zariadení prednastavené na hodnotu 6090. Kvôli vyššej bezpečnosti sa odporúča zmeniť. Pri zmene čísla portu postupujte podľa návodu výrobcu.

Nastavenia v OBERON-e

Zariadenia FiskalPRO, ktoré predstavujú tak platobný POS terminál, ako aj fiškálne zariadenie, musia byť pri použití s aplikáciou LUKUL tak v režime fiškálneho zariadenia, ako aj v režime platobného terminálu (musia mať zapnuté aj platobné funkcie). Zároveň je potrebné nastaviť, aby sa príkaz na platbu kartou neposielal zo zariadenia, ale z OBERON-uViac informácií získate v téme Aplikácia LUKUL a platba kartou.

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model FiscalPRO (eKasa), zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia vyberte možnosť Protokol TCP/IP, zadajte IP adresu zariadenia a číslo portu nastavené v zariadení. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Načítať zo zariadenia;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.);
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku pokladničného dokladu;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 4. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie fiškálneho zariadenia FiscalPRO (eKasa) a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia zariadenia je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie s fiškálnou tlačiarňou FiskalPRO eKasa

Ak sa zariadenie pripája prostredníctvom USB rozhrania, je potrebné v záložke Komunikácia vybrať možnosť Sériový port a z ponuky dostupných portov vybrať správny komunikačný port.

Zariadenia FiskalPRO od firmy A3 Soft s.r.o., ktoré predstavujú tak platobný POS terminál, ako aj fiškálne zariadenie (2v1), musia byť tak v režime fiškálneho zariadenia, ako aj v režime platobného terminálu (musia mať zapnuté aj platobné funkcie). Zároveň je potrebné nastaviť, aby sa príkaz na platbu kartou neposielal zo zariadenia, ale z OBERON-u. V závislosti od typu zariadenia postupujte takto:

 • zariadenia s operačným systémom Android (FiskalPRO A8 eKasa, FiskalPRO N86...) - pri týchto zariadeniach je na nastavenie posielania príkazu na platbu kartou z OBERON-u a nie zo zariadenia potrebné v ponuke FiskalPRO Manager, INTERPRETER začiarknuť pole Zakázať platobný terminál v prípade platby kartou pri uzavretí dokladu cez interpreter (FTCLOSE); pri zapnutí režimu platobného terminálu postupujte podľa návodu dodávateľa;
 • zariadenia bez operačného systému Android (FiskalPRO VX 520, VX 675, VX 680, T2...) - nastavenia vykonáva servisný technik. Na zapnutie režimu platobného terminálu (popri režime fiškálneho zariadenia) sa nastavuje lokácia na hodnotu 0 (6212=0), na nastavenie posielania príkazu na platbu kartou z OBERON-u a nie zo zariadenia sa nastavuje lokácia 6408 na inú hodnotu ako 2, napr. 99 (6408=99). Po nastavení lokácií reštartujte zariadenie.

Následne je potrebné zariadenia pridať medzi zariadenia v systéme OBERON aj ako platobný terminál (nestačí ho pridať len ako fiškálne zariadenie) - postup inštalácie je dostupný v téme Inštalácia platobného POS terminálu.

Nastavenie typov platidiel

V ponuke Firma, PredvoľbyTypy platieb je potrebné nastaviť číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni. Nastavte typy platieb, v tabuľke sú znázornené nemenné typy platieb.

Názov Mena Spôsob zaúčtovania Číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni
Hotovosť EUR Daňový doklad - hotovostná platba 1
Platba kartou EUR Daňový doklad - platobná karta 2
Úhrada faktúry - hotovosť EUR Daňový doklad - hotovostná platba 1
Úhrada faktúry - platba kartou EUR Daňový doklad - platobná karta 2

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnej tlačiarni

OBERON automaticky deteguje nastavenia DPH, pričom DPH 5 je nemenná, ostatné DPH sú konfigurovateľné.

DPH 1 vyššia sadzba DPH 20%
DPH 2 nižšia sadzba DPH 10%
DPH 3 nulová sadzba DPH 0%
DPH 4 predchádzajúca vyššia sadzba DPH 19%
DPH 5 nulová sadzba DPH 0%
Príbuzné témy