Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO eKasa - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > FiskalPRO eKasa > Fiškálna tlačiareň FiskalPRO eKasa - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne FiskalPROFiškálna tlačiareň (eKasa tlačiareň) predstavuje také hardvérové zariadenie, ktoré v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Fiskal PRO je zároveň aj plnohodnotný platobný terminál s jednoduchým intuitívnym ovládaním a s množstvom dalších doplnkových funkcií.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Zariadenie sa napája pomocou sieťového adaptéra a pripája sa buď k počítaču pomocou USB kábla, alebo do počítačovej siete pomocou Ethernet kábla (prípadne WiFi). Ethernet kábel sa pripája do prepínača (switchu), do ktorého je obdobným spôsobom pripojený aj počítač.

Obrázok č. 1: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

Nastavenia fiškálnej tlačiarne

Pomocou návodu a softvéru od výrobcu nahrajte do zariadenia identifikačné a autentifikačné údaje.

Na komunikáciu s OBERON-om sa štandardne odporúča použiť protokol TCP/IP:

 1. Zapnite zariadenie a počkajte (spravidla niekoľko minút), kým sa na ňom nezobrazí dátum a čas.
 2. Po zobrazení dátumu a času naraz stlačte kombináciu klávesov  a 1, zobrazia sa údaje o zariadení vrátane IP adresy zariadenia (IP adresu si odpíšte, neskôr ju bude potrebné zadať do OBERON-u). Následne stlačte tlačidlo .
 3. Číslo portu na komunikáciu je v zariadení prednastavené na hodnotu 6090. Kvôli vyššej bezpečnosti sa odporúča zmeniť. Pri zmene čísla portu postupujte podľa návodu výrobcu.

Nastavenia v OBERON-e

Zariadenia FiskalPRO, ktoré predstavujú tak platobný POS terminál, ako aj fiškálne zariadenie, musia byť pri použití s aplikáciou LUKUL tak v režime fiškálneho zariadenia, ako aj v režime platobného terminálu (musia mať zapnuté aj platobné funkcie). Zároveň je potrebné nastaviť, aby sa príkaz na platbu kartou neposielal zo zariadenia, ale z OBERON-uViac informácií získate v téme Aplikácia LUKUL a platba kartou.

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model FiscalPRO (eKasa), zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia vyberte možnosť Protokol TCP/IP, zadajte IP adresu zariadenia a číslo portu nastavené v zariadení. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Načítať zo zariadenia;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.);
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku pokladničného dokladu;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 4. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie fiškálneho zariadenia FiscalPRO (eKasa) a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia zariadenia je ukončená.
Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie s fiškálnou tlačiarňou FiskalPRO eKasa

Ak sa zariadenie pripája prostredníctvom USB rozhrania, je potrebné v záložke Komunikácia vybrať možnosť Sériový port a z ponuky dostupných portov vybrať správny komunikačný port.

Nastavenie typov platidiel

V ponuke Firma, PredvoľbyTypy platieb je potrebné nastaviť číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni. Nastavte typy platieb, v tabuľke sú znázornené nemenné typy platieb.

Názov Mena Spôsob zaúčtovania Číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni
Hotovosť EUR Daňový doklad - hotovostná platba 1
Platba kartou EUR Daňový doklad - platobná karta 2
Úhrada faktúry - hotovosť EUR Daňový doklad - hotovostná platba 1
Úhrada faktúry - platba kartou EUR Daňový doklad - platobná karta 2

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnej tlačiarni

OBERON automaticky deteguje nastavenia DPH, pričom DPH 5 je nemenná, ostatné DPH sú konfigurovateľné.

DPH 1 vyššia sadzba DPH 20%
DPH 2 nižšia sadzba DPH 10%
DPH 3 nulová sadzba DPH 0%
DPH 4 predchádzajúca vyššia sadzba DPH 19%
DPH 5 nulová sadzba DPH 0%
Príbuzné témy