Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO eKasa - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > FiskalPRO eKasa > Fiškálna tlačiareň FiskalPRO eKasa - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne FiskalPRO.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Zariadenie sa napája pomocou sieťového adaptéra a pripája sa buď k počítaču pomocou USB kábla, alebo do počítačovej siete pomocou ethernet kábla (prípadne WiFi). Ethernet kábel sa pripája do prepínača (switchu), do ktorého je obdobným spôsobom pripojený aj počítač.

Obrázok č. 1: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

Nastavenia fiškálnej tlačiarne

Pomocou návodu a softvéru od výrobcu nahrajte do zariadenia identifikačné a autentifikačné údaje.

Na komunikáciu s OBERON-om sa štandardne odporúča použiť protokol TCP/IP:

 1. Zapnite zariadenie a počkajte (spravidla niekoľko minút), kým sa na ňom nezobrazí dátum a čas.
 2. Po zobrazení dátumu a času naraz stlačte kombináciu klávesov  a 1, zobrazia sa údaje o zariadení vrátane IP adresy zariadenia (IP adresu si odpíšte, neskôr ju bude potrebné zadať do OBERON-u). Následne stlačte tlačidlo .
 3. Číslo portu na komunikáciu je v zariadení prednastavené na hodnotu 6090. Kvôli vyššej bezpečnosti sa odporúča zmeniť. Pri zmene čísla portu postupujte podľa návodu výrobcu.

Nastavenia v OBERON-e

Zariadenia FiskalPRO, ktoré predstavujú tak platobný POS terminál, ako aj fiškálne zariadenie, musia byť pri použití s aplikáciou LUKUL tak v režime fiškálneho zariadenia, ako aj v režime platobného terminálu (musia mať zapnuté aj platobné funkcie). Zároveň je potrebné nastaviť, aby sa príkaz na platbu kartou neposielal zo zariadenia, ale z OBERON-uViac informácií získate v téme Aplikácia LUKUL a platba kartou.

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Fiškálne zariadenie, zadajte názov pokladnice, vyberte model FiscalPRO (eKasa) a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia vyberte možnosť Protokol TCP/IP, zadajte IP adresu zariadenia a číslo portu nastavené v zariadení. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Načítať zo zariadenia;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.);
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku pokladničného dokladu;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Každú pokladnicu definovanú v systéme OBERON je potrebné priradiť k určitému predajnému miestu. Ďalšie dôležité nastavenia sú Režim predaja, Režim zobrazenia a Vytváranie skladových pohybov. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 4. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie fiškálneho zariadenia FiscalPRO (eKasa) a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia zariadenia je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie s fiškálnou tlačiarňou FiskalPRO eKasa

Ak sa zariadenie pripája prostredníctvom USB rozhrania, je potrebné v záložke Komunikácia vybrať možnosť Sériový port a z ponuky dostupných portov vybrať správny komunikačný port.

Zariadenia FiskalPRO od firmy A3 Soft s.r.o., ktoré predstavujú tak platobný POS terminál, ako aj fiškálne zariadenie (2v1), musia byť tak v režime fiškálneho zariadenia, ako aj v režime platobného terminálu (musia mať zapnuté aj platobné funkcie). Zároveň je potrebné nastaviť, aby sa príkaz na platbu kartou neposielal zo zariadenia, ale z OBERON-u. V závislosti od typu zariadenia postupujte takto:

 • zariadenia s operačným systémom Android (FiskalPRO A8 eKasa, FiskalPRO N86...) - pri týchto zariadeniach je na nastavenie posielania príkazu na platbu kartou z OBERON-u a nie zo zariadenia potrebné v ponuke FiskalPRO Manager, INTERPRETER začiarknuť pole Zakázať platobný terminál v prípade platby kartou pri uzavretí dokladu cez interpreter (FTCLOSE); pri zapnutí režimu platobného terminálu postupujte podľa návodu dodávateľa;
 • zariadenia bez operačného systému Android (FiskalPRO VX 520, VX 675, VX 680, T2...) - nastavenia vykonáva servisný technik. Na zapnutie režimu platobného terminálu (popri režime fiškálneho zariadenia) sa nastavuje lokácia na hodnotu 0 (6212=0), na nastavenie posielania príkazu na platbu kartou z OBERON-u a nie zo zariadenia sa nastavuje lokácia 6408 na inú hodnotu ako 2, napr. 99 (6408=99). Po nastavení lokácií reštartujte zariadenie.

Následne je potrebné zariadenia pridať medzi zariadenia v systéme OBERON aj ako platobný terminál (nestačí ho pridať len ako fiškálne zariadenie) - postup inštalácie je dostupný v téme Inštalácia platobného POS terminálu.

Nastavenie čísel platidiel

V ponuke Firma, PredvoľbyTypy platieb je potrebné nastaviť čísla platidiel tak, ako sú nastavené vo fiškálnej tlačiarni. Nastavte čísla platidiel, v tabuľke sú uvedené nemenné čísla platidiel. Viac informácií o číslach platidiel získate v téme Typ platby - časť Číslo platidla vo fiškálnom zariadení.

Názov Mena Spôsob zaevidovania Číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni
Hotovosť EUR Daňový doklad - hotovostná platba 1
Platba kartou EUR Daňový doklad - platobná karta 2
Úhrada faktúry - hotovosť EUR Daňový doklad - hotovostná platba 1
Úhrada faktúry - platba kartou EUR Daňový doklad - platobná karta 2

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnej tlačiarni

OBERON automaticky deteguje nastavenia DPH, pričom DPH 5 je nemenná, ostatné DPH sú konfigurovateľné.

DPH 1 vyššia sadzba DPH 20%
DPH 2 nižšia sadzba DPH 10%
DPH 3 nulová sadzba DPH 0%
DPH 4 predchádzajúca vyššia sadzba DPH 19%
DPH 5 nulová sadzba DPH 0%
Príbuzné témy