Pomocník systému OBERON
Čo je OBERON

Účtovný systém OBERON dodáva firma EXALOGIC. OBERON je moderný účtovný softvér s vyše 20 ročnou históriou pre každého, kto potrebuje viesť účtovníctvo, sklad, predávať pomocou registračnej pokladnice a pod. Obsahuje množstvo ďalších modulov, napr. modul pre spracovanie miezd, evidenciu jázd vozidiel, modul hotelová recepcia pre ubytovacie zariadenia a iné.

Základné informácie

Prehľad systému

Účtovanie

Systém OBERON Vám ponúkne presne to, čo potrebujete - jednoduchosť, prehľadnosť, rýchlosť. Účtovanie nebolo nikdy predtým také jednoduché, a to nemusíte byť ani zdatný účtovník. Väčšina účtovných prípadov sa opakuje, záznamy je možné kopírovať, prípadne používať šablóny. Zjednodušiť prácu Vám môže aj jednoduché zasielanie faktúr e-mailom, export príkazov na úhradu do internetbankingu, automatické účtovanie bankových výpisov, zaslanie upomienky za nezaplatenú faktúru formou SMS ... Viac informácií je možné získať v téme Podvojné účtovníctvo alebo Jednoduché účtovníctvo.

Sklad

Ušetrite náklady pri vedení skladu, evidujte svoje zásoby jednoducho a presne. Pracujte s obchodnými partnermi, objednávkami, faktúrami, príjmom, výdajom či inventúrami, aj s prepojením na pokladnice. Vytvárajte receptúry, pracujte s čiarovými kódmi, sériovými a výrobnými číslami, variantmi, či s vlastnými štítkami. Používajte zľavy a predajné akcie na podporu Vášho predaja. Na základe presného prehľadu o odbere tovaru Vašimi partnermi majte jasno v tom, kto je kto. Viac informácií je možné získať v téme Skladová evidencia.

Pokladnica OBERON

Vytvorte z Vášho počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Môžete pripojiť veľký sortiment fiškálnych modulov, pokladničných tlačiarní, displejov a množstvo ďalších prídavných zariadení. Pokladnica OBERON pozná veľkoobchodný, maloobchodný, reštauračný režim, prípadne špeciálne režimy činnosti ako je fast-food. Viac informácií je možné získať v téme Pokladnica OBERON.

Mzdy a dochádzka

OBERON predstavuje moderný a silný nástroj pre spracovanie miezd - nezáleží na tom, či máte jedného alebo sto zamestnancov. Moderná výplatná páska prezradí zamestnancom skutočnú sumu, ktorá z ich príjmu putuje do štátnej pokladnice. Po mesačnom spracovaní miezd "jedným klikom" automaticky vytvorí všetky potrebné tlačové výstupy, rekapitulácie, exporty do štátnych inštitúcií, príkazy na úhradu atď. Viac informácií je možné získať v téme Mzdy a dochádzka.

Hotely a penzióny

Modul Hotelová recepcia prináša všetky bežné agendy, ako sú evidencia rezervácií, vedenie domovej knihy, rezervácií priestorov a športových potrieb, povinné hlásenia vízových cudzincov alebo výkaz pre štatistický úrad, a to len za zlomok ceny veľkých hotelových systémov. Prispôsobí sa Vám, či už ju použijete len na splnenie základných povinností, alebo budete používať aj hotelové účty, prepojenie na reštauráciu, či registračné pokladnice.  Viac informácií je možné získať v téme Hotelová recepcia.

CRM a registratúra

Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) ani mnohé vnútrofiremné procesy už nemusia byť nočnou morou. Poriadok v týchto veciach zvyšuje výkonnosť firmy, zlepšuje kontrolu nad pracovníkmi a prináša úsporu času pri sledovaní obchodných prípadov či pracovných úloh. Viac informácií je možné získať v téme Všeobecne o koncepcii.

Evidencia vozidiel

Táto evidencia Vám pomôže splniť zákonnú povinnosť s vykázaním uskutočnených jázd. Okrem toho získate prehľad o dopravných výkonoch vozidiel vo firme. Evidencia vozidiel môže byť prepojená s účtovníctvom, aby sa vylúčilo opakované zadávanie dokladov o nákupe PHL. Viac informácií je možné získať v téme Evidencia vozidiel.

Pripojenie internetového obchodu

Internetové obchody sú v dnešnej dobe veľmi populárne a obľúbené. Systém OBERON ponúka nové príležitosti na zvýšenie efektivity predaja firemných produktov a služieb pripojením k internetovému obchodu. Do systému OBERON bolo implementované priame on-line prepojenie na internetový obchod PrestaShop. Viac informácií je možné získať v téme Internetové obchody.

Tlačové výstupy

Množstvo tlačových výstupov s počtom blížiacim sa k 700, ich prehľadnosť, vypovedacia schopnosť, prípadne export do rôznych formátov je dnes už samozrejmosťou. Čo však dáva systému OBERON náskok vo svojej kategórii je možnosť okrem užívateľských úprav tlačových výstupov si upravené výstupy ukladať alebo vytvárať vlastné. Moderný a kvalitný editor tlačových výstupov je lokalizovaný do slovenského jazyka.

Podpora používateľov

Pri používaní systému OBERON nezostávate sami. Pracovníci centra poskytovania podpory pre Vás pripravujú dokumentáciu k programu v podobe videonávodov uverejnených na stránke www.exalogic.sk/na_stiahnutie/video-navody/elektronickej dokumentácie - Pomocník OBERON. Taktiež sú pripravení pomôcť Vám riešiť problémové situácie vždy, keď to budete potrebovať. Súčasťou programu je technológia na poskytovanie pomoci formou vzdialenej plochy. Naše centrum podpory vyrieši veľkú väčšinu problémov používateľov v krátkom čase do 5 minút.

Moderné technológie

Držíme krok s dobou za Vás, keďže neustála obmena počítačových technológií, operačných systémov, spôsobu práce s dátami vyžadujú neustálu modernizáciu a implementáciu nových technológií. Z tohto dôvodu je OBERON vyvíjaný na najmodernejšej vývojovej platforme .NET, podporuje databázu typu SQL (MS SQL, MariaDB, alebo MySQL). To umožňuje jednoducho pridať okrem iných aj také funkcionality ako je multijazyčnosť, webové služby, alebo otvorené komunikačné rozhranie OBERON API.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018