Pomocník systému OBERON
Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie, ako postupovať pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup prechodu v OBERON-e 

  1. Keďže v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Základné nie je možné zmeniť typ účtovníctva, je na prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo vytvoriť novú databázu a vykonať do nej import potrebných údajov z pôvodnej databázy. Postup vytvorenia novej databázy je popísaný v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. Do novej databázy je potrebné naimportovať tie knihy (záznamy), ktoré budete využívať v podvojnom účtovníctve, napr.:
  3. účtovnom denníku manuálne zadajte zostatky (počiatočné stavy) pokladne a bankových účtov.
  4. V module Skladová evidencia pomocou príjemky s druhom pohybu Počiatočný stav zadajte počiatočné stavy na základe údajov inventúry vykonanej v pôvodnej databáze. Počiatočné stavy je možné zadať jednoduchým naimportovaním výdajky, ktorú môžeme vystaviť v pôvodnej databáze po spracovaní inventúry a ktorou vyskladníme celý sklad. Túto výdajku následne naimportujeme do novej databázy ako príjemku s druhom pohybu Počiatočný stav.
Príbuzné témy