Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom Hotelová recepcia pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

1. Údaje o firme

Zadajte základné údaje a ďalšie doplňujúce údaje o účtovnej jednotke. Môžete tak urobiť v ponuke Firma, Údaje firmy. Ak sídlo firmy je iné ako adresa ubytovacieho zariadenia, vyplňte údaje o prevádzke účtovnej jednotky.

2.  Nastavenia programu

V ponuke Servis, Nastavenia programu sa nastavuje:

3. Izby

V ponuke Hotel, Izby je potrebné nadefinovať jednotlivé izby ubytovacieho zariadenia, s ktorými budete neskôr pracovať.

4. Cenotvorba ubytovania

V prípade používania automatického výpočtu ceny za ubytovanie (prípadne v rezerváciách pri kalkulácii ceny) je potrebné nastaviť v ponuke HotelCenotvorba ubytovania cenové hladiny a ceny. Odporúčame zadať základný cenník, ďalšie sadzby je možné doplniť aj neskôr.

5. Služby

Služby rozdeľujeme na základné a rozšírené. Základné sú služby, ktoré ubytovacie zariadenie poskytuje pravidelne (raňajky, večere). Rozšírené služby predstavujú doplnkové služby ubytovacieho zariadenia, napríklad wellness, tenis, biliard. Rozšírená služba sa zobrazuje v grafickom prehľade poskytovaných služieb. Pri automatickej tvorbe hotelového účtu sa tieto služby automaticky pridajú na hotelový účet. Služby sa nastavujú v ponuke HotelSlužby.

6. Nastavenie zariadenia

V prípade používania rôznych zariadení (fiškálny modul, registračná pokladnica, snímač čiarového kódu, PDA atď.) je potrebné tieto zariadenia pripojiť k systému OBERON z ponuky ServisZariadenia. Bližšie informácie o možných zariadeniach získate v téme Prehľad pripojiteľných zariadení.
Príbuzné témy