Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom Hotelová recepcia pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Zároveň je potrebné povoliť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly účtovnej jednotke a v oddiele Používateľ, Moduly danému používateľovi prácu s modulom Hotelová recepcia.

1. Údaje o firme

2.  Nastavenia programu

3. Izby

4. Cenotvorba ubytovania

5. Služby

6. Nastavenie zariadenia

Príbuzné témy