UPOZORNENIE: Chybná aktualizácia systému Windows 11 na verziu verziu 22H2 - prosíme neaktualizovať! Viac informácií získate po kliknutí na tento oznam.   

Kategória

MySQL Installer (x86, 32-bit)

Inštalačný súbor s názvom databázového servera MySQL pre obidve platformy Microsoft Windows 32-bit aj 64-bit (MySQL Installer (x86, 32-bit) má v názve 32-bit,…
Viac

oberon_woman_380

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.