Montana Group – OBERON ako ucelené riešenie viacerých procesov

Montana Group, s. r. o., sa na stavebnom trhu pohybuje od roku 1996. Centrála a dve maloobchodné predajne sa nachádzajú v Ružomberku, kde je aj hlavný sklad. Samozrejmosťou je internetový predaj či vlastná autodoprava. Zefektívnenie a zjednodušenie procesov, ako aj zníženie administratívneho zaťaženia zohrali kľúčovú rolu pri rozhodnutí nasadiť OBERON.

Počítače v sieti s okamžitým prístupom k dátam umožňujú minimalizovať počet operácií potrebných na vybavenie stálych zákazníkov či kupujúcich v predajni.

 

Jaroslav Motyčák, konateľ:
Všeobecne povedané, OBERON úplne zmenil náš spôsob myslenia a pohľad na riešenie procesov, ktoré podnikanie prináša. Automatické generovanie objednávok, možnosť preklopiť objednávku do príjemky, potrebné informácie k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek cez webové rozhranie… to je len pár častí, ktoré prepojené do jedného celku tvoria veľmi efektívny systém, ktorý je možné ľahko prispôsobiť našim potrebám.“

Prínosy OBERON-u pre Montana Group:

1. Variabilita a prehľadnosť.Veľmi oceňujeme možnosť prispôsobiť a nastaviť si systém podľa našich požiadaviek – nastavenie členenia, filtrov, skratiek… atď.“

2. Vysoká efektivita systému. „Možnosť vybaviť viac zákazníkov súčasne – funkcia odloženého nákupu – je kľúčová. Ako i nízka chybovosť a zjednodušenie predaja. Výrazne sa zjednodušila aj tvorba cenových ponúk.“

3. Prepojenosť modulov a prepojenosť s inými systémami. „Vďaka on-line prepojeniu sa zjednodušila komunikácia s externou účtovnou firmou. Agenda spolu s e-shopom a dochádzkou tak tvoria jeden funkčný celok.“

EXALOGIC, 12/2018