profiNAR – tie košíky sú ale poriadne čísla!

Predstavte si – obrovská predajňa, široký rozsah sortimentu, niekoľko predajných pultov so špecializovaným tovarom, regály, stojany a panely plné najrôznejšieho tovaru a medzi tým všetkým sa pohybujúci zákazníci, ktorí sa napokon stretnú na jednom mieste – v dlhom rade pri pokladni… Nemusí to však tak byť vždy. Stačí využiť výhody košíkového predaja v pokladnici OBERON.

Každý nákupný košík alebo vozík má pridelené svoje číslo. Na rôznych predajných miestach v predajni si zákazník vyberá a vkladá do košíka tovar, ktorý obsluha pridáva rovno na účet. Na jednom predajnom mieste to môže byť vážený tovar, na inom drobný tovar, ktorý je potrebné prepočítať a na inom zas napríklad náradie, ktoré je potrebné pred predajom odskúšať či predviesť jeho obsluhu. Všetko toto sa deje priebežne na rôznych miestach a pri pokladnici pokladníčky už len skontrolujú obsah košíka, prípadne pridajú položky, ktoré si doň kupujúci z regálov vložil sám a nákup zúčtujú.

 

„Najväčšou výhodou košíkového predaja je, že priamo na pokladni sa väčšina nákupu už len skontroluje a nestráca sa čas jeho nahadzovaním.Juraj Šanoba, RENOST

Prínosy košíkového predaja v Pokladnici OBERON:

  1. Zefektívnenie a zrýchlenie nákupu od výberu tovaru až po jeho zaplatenie.
  2. Zvládnutie predaja položiek širokého sortimentu – pri niektorých tovaroch je potrebné spočítať ich množstvo, iné sa vážia a ďalšie je potrebné pred odovzdaním preskúšať.
  3. Všetky ďalšie výhody Pokladnice OBERON, ako napríklad rozsiahle možnosti rozšírenej cenotvorby – rôzne akciové ceny, letákové ceny, happy hour a pod.
  4. Samozrejmosťou je možnosť priradiť obsah košíka k evidovanému stálemu zákazníkovi, prinášajúca prehľad o množstve odobraného tovaru či možnosť využiť rôzne cenové hladiny pre stálych odberateľov.

EXALOGIC, 12/2018