Video on-line kurzy zdarma - pracujte so softvérom OBERON - Agenda firmy čo najefektívnejšie.

Rozdelenie firmy na prevádzky

V prípade, že Vaša firma prevádzkuje viac pobočiek alebo vykonáva viacero činností (zákaziek, projektov, atď) a potrebujete tieto činnosti za pobočku (zákazku, projekt …) zoskupovať, môžete v OBERON-e vytvoriť tzv. Prevádzky. Prevádzky sú vnútropodnikové útvary (prevádzky, pobočky, strediská). Pre firmu môžete vytvoriť ľubovolný počet prevádzok. Ak v rámci firmy máte napr. dve prevádzky, je možné logicky  oddeliť  vystavovanie dokladov s vlastným číselným radom pre každú prevádzku zvlášť.

A takéto delenie má aj svoje výhody. Pre jednotlivé prevádzky sa napr. na faktúrach uvádzajú údaje ako logo, telefón a web podľa prevádzky, ktorá je pridelená pod prihláseného používateľa. Rovnako je možné uviesť príklad spoločnej rodinnej s.r.o., kde potrebujete oddeliť napr. manželove faktúry alebo objednávky od manželkiných alebo inej osoby vo firme, teda každého za svoju prevádzku. Alebo napr. ak si chcú z rôznych dôvodov konatelia/spoločníci oddeliť svoje faktúry od „spoločných“.