Video on-line kurzy zdarma - pracujte so softvérom OBERON - Agenda firmy čo najefektívnejšie.

Pokladnica – Tlač Poznámky namiesto Názvu na pokladničný doklad

Vo verzii Júl/2016 bola do Pokladnice zapracovaná dlho očakávaná funkcia. OBERON pri tlači pokladničného dokladu umožňuje nahradiť názov položky na doklade za poznámku k položke (ak je zadaná). Týmto môže obsluha pokladnice uviesť na doklade text, aký v odôvodnených prípadoch zákazník požaduje.

Napríklad ak zákazník požaduje presný názov položky podľa objednávky, avšak účtovná jednotka má v sklade iný (presnejší) názov. Skladová karta so zložitým názvom Microsoft Xbox One 1TB Without Kinect (Elite Edition) + Rainbow Six Siege môže byť na pokladničnom doklade vytlačený zjednodušene ako Xbox One 1TB.