Access OCR315e

Čítačka dokladov pre ubytovacie zariadenia

Načítavajte údaje o hosťoch z občianskych preukazov, pasov a víz do modulu Hotelová recepcia jedným ťahom a posuňte prevádzku svojho ubytovacieho zariadenia na novú úroveň

Hardvérové zariadenie pre recepcie

Skvelý pomocník na zefektívnenie práce v ubytovacích zariadeniach

Automatické čítanie údajov z dokladov

Prenos údajov z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet

Snímanie strojovo čitateľnej zóny (MRZ)

MRZ = Machine Readable Zone, zariadenie dokáže prečítať 2-riadkové a 3-riadkové MRZ zóny

Optické rozoznávanie znakov (OCR)

OCR = Optical Character Recognition na čítanie MRZ zóny

Skrátenie času zaevidovania hostí

Zvlášť pri väčších skupinách výrazná úspora času pri evidencii ubytovaných osôb

Odbúranie chybovosti pri zadávaní údajov

Automatické načítanie údajov o prichádzajúcich hosťoch namiesto ich manuálneho prepisovania

Svetelná a zvuková signalizácia

Na indikáciu korektného/nekorektného čítania údajov

Jednoduchá inštalácia a obsluha

Pripojenie k počítaču pomocou USB rozhrania, načítanie údajov jedným ťahom

Načítanie údajov jedným ťahom

Pri vytváraní nového ubytovania prejdite dokladom v štrbine čítačky (v ktoromkoľvek smere). Vzápätí sa do OBERON-u načítajú údaje z dokladu – číslo dokladu totožnosti, priezvisko, meno, dátum narodenia, štát (neprenáša sa adresa trvalého pobytu).

 

Pri ďalšej návšteve hosťa program vyhľadá v histórii ubytovaných hostí a načíta nielen údaje prečítané z dokladu, ale aj ďalšie údaje, ktoré boli zapísané manuálne (napr. adresa, titul, poznámka, e-mail).

 

Zadávať špecifikované údaje o prichádzajúcich hosťoch tak už nebudete musieť ručne. Zvlášť pri väčších skupinách sa tým čas zaevidovania hostí výrazne skráti. Navyše sa výrazne odbúra chybovosť pri zadávaní údajov. Čítačka dokladov, vyznačujúca sa kompaktným a flexibilným dizajnom, sa pre vás stane nenahraditeľným pomocníkom.