Tag Archives: stále platby

Automatické overenie bankových účtov dodávateľov (aktualizované)

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty zaviedla pre platiteľov DPH povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré používajú…
Viac

oberon_woman_380

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.