Tag Archives: zaokrúhľovanie

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti

Dňa 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa zavádza zaokrúhľovanie ceny za tovary a služby…
Viac

oberon_woman_380

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.