Dochádzkový terminál OBERON

Výrobca: EXALOGIC, s.r.o.

  • Dochádzkový terminál OBERON je softvérový terminál určený na evidenciu dochádzky. Na jeho prevádzkovanie je potrebné vyhradiť hardvérové zariadenie (počítač, tablet) s dotykovým displejom, resp. all in one, na platforme Windows, ktoré nebude možné používať na iné účely, t. j. používa sa ako výhradne spustená aplikácia (neumožňuje spúšťať a používať iné programy).
  • Terminál sa spúšťa pomocou špeciálne vytvoreného zástupcu na pracovnej ploche Windows. Zástupca sa v OBERON-e vytvára v ponuke Servis, Zariadenia v tlačidle Nastaviť zariadenie. Viac informácií k inštalácii terminálu získate v téme Inštalácia dochádzkového terminálu OBERON.
  • V systéme OBERON musí existovať aspoň jeden pracovník, ktorý má práva administrátora (u pracovníka je nastavené, že je používateľom v systéme OBERON s právami administrátora). Len takýto pracovník môže terminál nastaviť, v prípade potreby aj ukončiť.
  • Identifikácia pracovníka sa realizuje pomocou prístupového kódu. Na autorizáciu, resp. overenie identity pracovníka je možné použiť heslo.

Modul Mzdy a dochádzka - softvérový dochádzkový terminál OBERON

  • Hardvérové zariadenie (počítač, tablet) je možné rozšíriť o snímač prístupu na identifikáciu kľúčom s RFID čipom (kľúčenkou), napr. snímač RFID kľúčov ECI-20.
  • V tomto termináli sa nedefinujú pracovníci – všetky potrebné nastavenia sa realizujú v systéme OBERON.
  • Možnosť evidencie neobmedzeného počtu pracovníkov a záznamov.