Efox/o – T Elcom RP80

Zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru.

Výrobca pokladničného programu (PPEKK): ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Výrobca chráneného dátového úložiska (CHDÚ): ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Spôsob pripojenia (rozhranie): USB, LAN, WiFi (RS232 nepodporované)
Spôsob komunikácie: TCP/IP, sériová komunikácia

    • Efox/o – T Elcom RP80 predstavuje certifikovanú fiškálnu tlačiareň (eKasa tlačiareň), ktorá v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača registračnú pokladnicu. Počítač sa pritom nemení na jednoúčelové zariadenie určené len na predaj, ale je ho možné naďalej využívať aj na iné činnosti (ako bez fiškálneho zariadenia), a to aj paralelne popri predaji na pokladnici.
    • Fiškálna tlačiareň Efox/o – T Elcom RP80 je zariadenie, ktoré sa skladá zo softvéru (pokladničného programu eKasa klient – PPEKK, ktorý je súčasťou firmvéru zariadenia), chráneného dátového úložiska a tlačiarne pokladničných dokladov, ktoré sú súčasťou kitu zariadenia.