Euro-50i/o

Zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru.

Výrobca pokladničného programu (PPEKK): ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Výrobca chráneného dátového úložiska (CHDÚ): ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Spôsob pripojenia (rozhranie): USB
Spôsob komunikácie: sériová komunikácia

 • Registračná pokladnica Euro-50i/o (spolu so starším modelom Euro-50/o) je plne kompatibilná so systémom eKasa a spĺňa všetky požiadavky zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov.
 • Pokladnica Euro 50i/o patrí medzi prenosné registračné pokladnice. Je určená pre menšie prevádzky, ambulantný predaj alebo ako náhradná pokladnica pri výpadku elektrického prúdu. Je pripojiteľná k počítaču, po rozšírení je k pokladnici možné pripojiť aj platobný terminál, skener čiarových kódov a váhy.
 • Mobilitu pri ambulantnom predaji zabezpečuje vymeniteľná batéria.
 • Systém OBERON podporuje pokladnicu vo verzii:
  Euro-50i/o Cash – (10 PLU), spôsob pripojenia: USB,
  Euro-50i/o Mini – (2 000 PLU), spôsob pripojenia: USB.
 • Euro 50i/o je určená pre prevádzky, ktoré majú do 2 000 (model s označením Mini) tovarových položiek. Jej výhodou je funkcia fiškálnej tlačiarne prepojenej počas predaja s počítačom – viac informácií získate na stránke Euro-50i/o v režime on-line.

Ďalšie informácie

 • Pokladnica je implementovaná v systéme OBERON, a to v off-line aj on-line režime (z hľadiska pripojenia zariadenia k počítaču počas predaja). OBERON umožňuje pokladňu naplniť tovarovými položkami, upraviť názvy a ceny tovarových položiek, načítať informácie o predaji a evidovať úbytok na skladových kartách ako skladové pohyby.
 • Pri off-line režime sa po zaevidovaní pokladničného dokladu hneď neprejaví úbytok na skladových kartách. V tomto režime pokladňa nemusí byť počas predaja pripojená k počítaču. Úbytok na skladových kartách sa prejaví až po pripojení pokladne k počítaču a načítaní informácií o predaji.
 • Pri on-line režime sa úbytok na skladových kartách prejaví v závislosti od nastavenia programu, a to buď ihneď po zaevidovaní pokladničného dokladu, alebo hromadne – pri dennej uzávierke.
 • K programu je možné pripojiť aj viac registračných pokladníc, ktoré môžu pracovať s jedným alebo viacerými skladmi.