Zákaznícky displej OBERON

Distribútor: EXALOGIC, s.r.o.
Spôsob pripojenia (rozhranie): USB

  • Zákaznícky displej OBERON je hardvérové zariadenie, ktoré sa používa v prepojení s modulom Pokladnica OBERON na informovanie spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby.
  • Vyznačuje sa elegantným dizajnom a zároveň vysokou úžitkovosťou a všestrannosťou nasadenia.
  • Displej zobrazuje 40 znakov v dvoch riadkoch veľkým, vysoko svietivým písmom s podporou diakritiky.
  • Panel s displejom je možné natáčať a naklápať na zaistenie optimálneho uhla pre čítanie.
  • Skladaním komponentov stojana možno dosiahnuť tri rôzne výškové konfigurácie displeja.
  • Zákaznícky displej sa napája z počítača pomocou USB rozhrania.

Cena a objednávka zariadenia

Zákaznícky displej OBERON je určený na predaj výhradne používateľom OBERON-u a našim zmluvným partnerom.

Informácie o cene a dostupnosti zariadenia s možnosťou objednávky nájdete na stránke nášho internetového obchodu EXALOGIC e-shop.