Čítačka dokladov XTIOT XTZ62x

Distribútor: EXALOGIC, s.r.o.
Spôsob pripojenia (rozhranie): USB

 • Čítačka dokladov XTIOT XTZ62x je hardvérové zariadenie, ktoré umožňuje automaticky načítať identifikačné údaje z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet do modulu Hotelová recepcia systému OBERON, konkrétne do formulára Ubytovanie v Knihe ubytovaných. Určená je pre recepcie ubytovacích zariadení, kde je potrebné zapisovať údaje z dokladov.
 • Okrem uvedenej funkcionality čítačka funguje aj ako plnohodnotný snímač čiarových kódov vrátane QR kódov. Viac informácií získate v téme Snímače čiarových kódov. V prípade, že chcete zariadenie používať aj ako snímač čiarových kódov, stačí ho v OBERON-e pridať ako čítačku dokladov.
 • Čítačka umožňuje čítať také doklady, ktoré obsahujú MRZ (Machine Readable Zone), pričom dokáže čítať 2-riadkové a 3-riadkové MRZ zóny.
 • Inštalácia čítačky je veľmi jednoduchá, na pripojenie k počítaču sa používa USB rozhranie.
 • Čítačka dokladov nepodporuje diakritiku.
 • Podporované modely: XTZ62E, XT6201B.
Obrázok č. 1: Strojovo čitateľná zóna (MRZ) na občianskom preukaze a pase

Obsluha zariadenia

 • Pri vytváraní nového ubytovania obsluha recepcie zosníma MRZ zónu na doklade. Vzápätí sa do OBERON-u z dokladu načítajú nasledujúce údaje – číslo dokladu totožnosti, priezvisko, meno, dátum narodenia, štát (MRZ neobsahuje údaj o adrese trvalého pobytu, preto ho nie je možné načítať).
 • Pri ďalšej návšteve hosťa však program vyhľadá v histórii ubytovaných hostí a načíta nielen údaje prečítané z dokladu, ale aj ďalšie údaje, ktoré boli zapísané manuálne (napr. adresa, titul, poznámka, e-mail).

Hlavné výhody

 • Zariadenie číta strojovo čitateľné pasy, víza a cestovné doklady, ktoré sú v súlade s normou ICAO 9303.
 • Automatické načítavanie údajov o prichádzajúcich hosťoch.
 • Zvlášť pri väčších skupinách výrazné skrátenie času zaevidovania hostí.
 • Odbúranie chybovosti pri manuálnom zadávaní údajov.
 • Čítačku dokladov je možné používať aj cez vzdialenú plochu Windows, pričom zariadenie je nakonfigurované na vzdialenom počítači.

Nevýhody

 • Nevýhodou čítačky dokladov XTIOT XTZ62x oproti štrbinovej čítačke môže byť spôsob jej obsluhy, ktorý vyžaduje obe ruky (držanie dokladu, stláčanie tlačidla). Štrbinovú čítačku je možné umiestniť na stôl a jej obsluha vyžaduje len jednu ruku (stačí prejsť  dokladom v štrbine čítačky). Inou nevýhodou môže byť dlhší kábel, ktorý môže prekážať.
 • Ak sa v blízkosti snímaného kódu nachádza iný kód (napr. na občianskych preukazoch občanov Českej republiky), odporúčame tento iný kód prekryť, aby sa predišlo jeho nežiaducemu nasnímaniu namiesto pôvodného kódu.

 

 

Cena a objednávka zariadenia

Čítačka dokladov je určená na predaj výhradne používateľom OBERON-u a našim zmluvným partnerom.

Informácie o cene a dostupnosti zariadenia s možnosťou objednávky nájdete na stránke nášho internetového obchodu EXALOGIC e-shop.