Euro-150i/o v režime on-line

Zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru.

Výrobca: ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Spôsob pripojenia (rozhranie): USB, LAN (Plus)
Spôsob komunikácie: sériový port, TCP/IP (Plus)

    • Registračná pokladnica Euro-150i/o (spolu so starším modelom Euro-150/o) je plne kompatibilná so systémom eKasa a spĺňa všetky požiadavky zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov.
    • Výhodou tejto on-line registračnej pokladnice je funkcia fiškálnej tlačiarne prepojenej počas predaja s počítačom (tzv. režim on-line). To znamená, že používateľ pracuje na počítači s príslušným softvérom – Pokladnicou OBERON a doklad sa vytlačí na registračnej pokladnici, pričom položky sa odpisujú priamo zo skladu v závislosti od nastavení programu okamžite, alebo hromadne – pri dennej uzávierke. V režime on-line nie je potrebné mať v pokladnici naprogramované PLU, keďže ORP sa využíva len na evidovanie tržieb a tlač pokladničných dokladov.