Euro-150i/o

Zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru.

Výrobca pokladničného programu (PPEKK): ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Výrobca chráneného dátového úložiska (CHDÚ): ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Spôsob pripojenia (rozhranie): USB, LAN (Plus)
Spôsob komunikácie: sériová komunikácia, TCP/IP (Plus)

 • Registračná pokladnica Euro-150i/o (spolu so starším modelom Euro-150/o) je plne kompatibilná so systémom eKasa a spĺňa všetky požiadavky zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov.
 • Pokladnica patrí medzi prenosné registračné pokladnice. Je určená pre malé a stredne veľké podniky, a to od menších predajní potravín, textilu, kioskov, stánkov cez rôzne prevádzky služieb až po pultové prevádzky, ako papiernictvá či drogérie.
 • Pokladnica je pripojiteľná k počítaču a umožňuje pripojenie externých zariadení (skener čiarových kódov, váhy, zásuvka).
 • Systém OBERON podporuje starší model pokladnice vo verzii:
  Euro-150/o Flexy STD (2 000 PLU), spôsob pripojenia: USB,
  Euro-150/o Flexy BAT (2 000 PLU), spôsob pripojenia: USB,
  Euro-150/o Flexy Plus (10 000 PLU), spôsob pripojenia: USB, LAN.
 • Model Euro-150i/o Flexy je podporovaný vo verzii:
  Euro-150i/o Flexy BAT (2 000 PLU), spôsob pripojenia: USB,
  Euro-150i/o Flexy BAT Plus (10 000 PLU), spôsob pripojenia: USB, LAN.
 • Euro 150i/o je určená pre prevádzky, ktoré majú do 2 000 tovarových položiek (pri modeli s označením Plus až do 10 000). Jej výhodou je funkcia fiškálnej tlačiarne prepojenej počas predaja s počítačom – viac informácií získate v téme Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line.

Ďalšie informácie

 • Pokladnica je v systéme OBERON implementovaná v off-line aj on-line režime (z hľadiska pripojenia zariadenia k počítaču počas predaja). OBERON umožňuje pokladňu naplniť tovarovými položkami, upraviť názvy a ceny tovarových položiek, načítať informácie o predaji a evidovať úbytok na skladových kartách, ako skladové pohyby.
 • Pri off-line režime sa po zaevidovaní pokladničného dokladu hneď neprejaví úbytok na skladových kartách. V tomto režime pokladňa nemusí byť počas predaja pripojená k počítaču. Úbytok na skladových kartách sa prejaví až po pripojení pokladne k počítaču a načítaní informácií o predaji.
 • Pri on-line režime sa úbytok na skladových kartách prejaví v závislosti od nastavenia programu, a to buď ihneď po zaevidovaní pokladničného dokladu, alebo hromadne – pri dennej uzávierke.
 • K programu je možné pripojiť aj viac registračných pokladníc, ktoré môžu pracovať s jedným alebo viacerými skladmi.