Ovládač pre Metrologic/Honeywell

Ovládač Honeywell Scanning & Mobility (HSM) je certifikovaný (WHQL) virtuálny USB sériový ovládač umožňujúci čítačkám čiarových kódov komunikovať pomocou sériového (COM) rozhrania.

Obsahuje ovládače pre 32- ako aj 64-bitový operačný systém Windows 2000, XP, Vista, 7.

Veľkosť súboru:
4,3 MB

Dátum vydania:
16.08.2011