Zásuvný modul pre WordPress

Zásuvný modul OBERON Plugins pre CMS systém WordPress je súborom rôznych modulov komunikujúcich so systémom OBERON – Agenda firmy pomocou webových služieb.

Súbor obsahuje súčasti:

  • On-line check-in – formulár na predvyplnenie osobných údajov potrebných na registráciu hosťa po príchode do ubytovacieho zariadenia na zrýchlenie procesu ubytovania.

Verzia:
1.0

Dátum vydania:
15.10.2020

Veľkosť súboru:
40 kB