OBERON formuláre pre WordPress

Zásuvný modul OBERON – WP Add-in pre CMS systém WordPress je súborom rôznych modulov komunikujúcich so systémom OBERON pomocou webových služieb.

Súbor obsahuje súčasti:

  • On-line check-in – formulár na vyplnenie osobných údajov potrebných na registráciu hosťa pred, resp. po príchode do ubytovacieho zariadenia na zrýchlenie procesu ubytovania.