Pomocník systému OBERON
Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché

Základné informácie

Postup prechodu v OBERON-e 

  1. V ponuke Servis, položke Nastavenia programu, oddiele Účtovníctvo, záložke Základné zmeňte typ účtovníctva z podvojného na jednoduché. V prípade, že typ účtovníctva sa nedá zmeniť, je potrebné vytvoriť novú databázu. Postup vytvorenia novej firmy je popísaný v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. Do novej databázy je možná naimportovať niektoré knihy, záznamy, ktoré môžete využívať v jednoduchom účtovníctve. Napríklad skladové karty, investičný a drobný majetok, obchodných partnerov. Bližšie informácie získate v téme Import skladových kariet.
  3. Do novej databázy je možné naimportovať obchodných partnerov. Bližšie informácie o importe získate v téme Sprievodca Import obchodných partnerov.
  4. Naimportujte zoznam investičného alebo drobného majetku. V pôvodnej databáze v ponuke Účtovníctvo zvoľte ponuku Kniha investičného majetku. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte Import majetku z inej účtovnej jednotky.
  5. V prípade, že firma používa Hotelovú recepciu, je možné do novej databázy naimportovať napríklad rezervácie ubytovania. V ponuke Hotel, položke Kniha rezervácií stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Import údajov do modulu Hotelová recepcia. Pomocou sprievodcu sa naimportujú údaje do novej databázy.
  6. peňažnom denníku manuálne zadajte počiatočné stavy, prípadne počiatočné stavy zadajte aj v sklade pomocou príjemky.
Príbuzné témy