Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie majetku do knihy investičného majetku

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Zaevidovanie majetku do knihy investičného majetku

Zaevidovanie majetku

  1. V ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Kniha investičného majetku, otvorí sa kniha investičného majetku.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa karta investičného majetku.
  3. Ďalej je potrebné vyplniť jednotlivé polia, minimálne inventárne číslo a názov. Ak bude účtovná jednotka počítať odpisy, je potrebné zadať aj ďalšie údaje. V záložke Obstaranie je potrebné zadať dátum obstarania a obstarávaciu cenu, v záložke Zaradenie dátum zaradenia (od tohto dátumu sa počítajú odpisy), odpisovú skupinu a zvoliť spôsob odpisovania.
  4. Do záložky Technické zhodnotenie sa zadávajú výdavky na modernizáciu investičného majetku.
  5. V záložke Daňové odpisy je možné vypočítať daňové odpisy automaticky (tlačidlo Prepočítať odpisy). Otvorí sa formulár, v ktorom je možné upraviť dátum, od ktorého sa majú počítať odpisy. Po prvýkrát, keď ešte nie sú zadané žiadne odpisy, je potrebné dať vypočítať odpisy od roku dátumu zaradenia (tento rok bude prednastavený). Po stlačení tlačidla Dokončiť sa v inventárnej karte automaticky vypočítajú odpisy. Vypočítané odpisy je možné upraviť manuálne (tlačidlo Oprava).
  6. V systéme podvojného a jednoduchého účtovníctva je možné obdobne vypočítať aj Účtovné odpisy.
  7. Po stlačení tlačidla OK na karte investičného majetku bude zaevidovanie majetku do knihy investičného majetku ukončené. V tlačových výstupoch je možné vytlačiť príslušné tlačové výstupy.

Vyradenie majetku

Vyradenie majetku sa zadáva vo formulári Inventárna karta, v záložke Vyradenie. K vyradeniu je potrebné zadať dátum vyradenia, spôsob vyradenia, prípadne zostatkovú cenu.

Príbuzné témy